Winkels mogen voortaan ook op zondag open

IMG_0268ANDREkleinCabaretier Thomas van Luyn was als Amsterdammer verbaasd tijdens een weekendje in de polder. Niet alleen door de beschikbare ruimte maar ook doordat op zondag alle winkels dicht waren. “Na enig daas banjeren realiseerde ik me dat het zondag was, een dag die in de Randstad al zo lang niet meer bestaat dat ik het hele concept was vergeten.” Zoals te lezen is in zijn column van 15 november in de Volkskrant. Behalve dat we in de Randstad wonen had het Midden-Delfland kunnen zijn. En is dat een kwaliteit of een tekortkoming van de mooie dorpen?

Deze vraag werd actueel in Midden-Delfland door een verandering van de winkeltijdenwet. De nieuwe wet regelt de openingstijden op werkdagen(6-22) en de gemeenteraad mag de openingstijden verruimen. Bijvoorbeeld met een zondagsopenstelling. Als voorbereiding voor de behandeling in de raad is er door de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte bij ondernemers en bewoners. Uit dat onderzoek blijkt dat bewoners in meerderheid voor openstelling op zondag staan, maar een flinke groep geeft aan dat dit
inbreuk is op de beleving van de zondag. De winkeliers geven aan graag zelf te willen bepalen of ze open gaan. En dat ze niet massaal open gaan op zondag als dit zou mogen.

Tijdens de behandeling in de commissie werden de verhoudingen tussen de partijen duidelijk. OGP had nog geen vast standpunt. Bij de andere partijen was op dat moment alleen de CDA tegen openstelling op zondag. De bal dus bij de OGP. In de periode tussen de behandeling in de commissie en de raadsvergadering is er veel gebeurd. Binnen de fractie waren de standpunten verdeeld, maar met respect en begrip voor elkaars
opvattingen. Ondertussen gaven de ondernemers aan dat ze zich niet serieus genomen zouden voelen als de raad zou besluiten de situatie niet te wijzigen. Binnen de CDA fractie was de ‘nee’ ook niet zo hard meer. OGP nam het besluit tijdens de raadsvergadering persoonlijk te stemmen en voorwaarden te stellen. Een aanpak die het CDA heeft overgenomen. Dit leidde tot een duidelijke meerderheid voor het scenario waarbij de
winkels iedere zondag geopend mogen zijn als ze dat willen. Waarbij de OGP heeft bereikt dat er naar een jaar wordt geëvalueerd of de winkeltijdenverordening nog functioneert, bijvoorbeeld of de omwonenden toch niet teveel overlast ervaren.

Kortom, het was een tekortkoming dat de winkeliers niet mochten bepalen of ze open gaan op zondag. Het is nu aan deze winkeliers om te laten zien hoe het kan. OGP heeft daar veel vertrouwen in.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.