OGP

Geïnspireerd van 2022 tot 2026!

De OGP raadsleden voor 2022-2026

De laatste berichten

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de OGP op 14 juni 2023


Beste leden, Bij deze nodigt het bestuur u van harte uit tot het bijwonen van onze ALV. De vergadering wordt gehouden op 14 juni a.s. We maken wederom graag gebruik van de authentieke -en langzamerhand vertrouwde- locatie op de boerderij de Abbestee van Dhr Arkesteijn, Tramkade 30 te Schipluiden. Zie: Twee gezichten van… Nr. 31: […]

Verder lezen →

Korte berichtjes uit de raadsvergadering van 17 en 23 mei 2023


Het collegewerkprogramma 2022-2026 Eind maart heeft de gemeenteraad het werkprogramma van het college ontvangen voor de periode 2022-2026. Dit werkprogramma, getiteld “Midden-Delfland doet het”, is gebaseerd op het coalitieakkoord van CDA-VVD en D66 dat in juli 2022 is vastgesteld. In het coalitieakkoord staat voornamelijk wat er moet gebeuren tot aan de nieuwe verkiezingen in 2026. […]

Verder lezen →

Korte berichtjes uit de raadsvergadering van dinsdag 18 april 2023


30 woningen aan de Woudselaan in Den Hoorn, toch weer voor rijken OGP is akkoord gegaan met het voornemen om 30 woningen aan de Woudselaan in Den Hoorn te bouwen. We hebben het college nog wel gevraagd welke pogingen ze gedaan heeft om alsnog sociale huurwoningen toe te voegen. In plaats van alleen maar erg […]

Verder lezen →

Korte berichtjes uit de raadsvergadering van dinsdag 28 maart 2023


Kleine windmolens eindelijk toegestaan Het is een verhaal van de lange adem geworden. Met heel veel vragen hebben we de wethouder in beweging weten te krijgen. Maar uiteindelijk geeft Midden-Delfland toestemming om kleine windmolens te plaatsen. Hiermee kan de boerderij van Arie van den Berg aan de Rotterdamseweg in Schipluiden zijn eigen groene stroom gaan […]

Verder lezen →

Verslag thema-avond Pompen of verzuipen!?


Woensdag 8 maart 2023 was het een drukte van belang in de Dorpshoeve in Schipluiden tijdens de thema-avond pompen of verzuipen!? Onze thema-avond ging dit keer over de rol van het water in onze polders. Nu en in de toekomst.  Zeker met de natte winters en de droge zomers lijken de problemen eerder zichtbaar dan […]

Verder lezen →

Korte berichtjes uit de raadsvergadering van dinsdag 21 februari 2023


Nieuwe wethouder – nu ook snel een werkprogramma? Fred Voskamp is de nieuwe wethouder voor het CDA. Hij volgt Frank ten Have op. Fijn dat er nu weer een compleet college van burgemeester en wethouders is om onze gemeente dagelijks te besturen. De raads- en commissieleden van OGP wensen hem veel succes met zijn werk […]

Verder lezen →

Pompen of verzuipen?


OGP organiseert een thema-avond over het belang van water in Midden-Delfland Onze bodem daalt, de zeespiegel stijgt en het weer wordt steeds extremer. Je hoort dit nieuws steeds om je heen. Om Midden-Delfland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden moeten we ver vooruitkijken. Stedenbouwers, landschapsarchitecten en ingenieurs van vijftien bureaus hebben uitdagende toekomstplannen* ontwikkeld voor […]

Verder lezen →
Oudere berichten bekijken