OGP

Geïnspireerd van 2022 tot 2026!

De OGP raadsleden voor 2022-2026

De laatste berichten

Vragen en besluitvorming omtrent de opvang van asielzoekers in Den Hoorn


korte toelichting vanuit OGP-fractie Sinds we hoorden over het idee om tijdelijk 225 vluchtelingen in Den Hoorn op te vangen, krijgen we als OGP-fractie veel vragen. Dat vinden we goed, want wij maken deel uit van de gemeenteraad en uiteindelijk moeten we beslissen over de opvang van vluchtelingen en hoe dat zal gebeuren. Omdat we […]

Verder lezen →

Korte berichtjes uit de raadsvergadering van 4 juli 2023


De raadsvergadering Deze vergadering vóór de zomer had veel onderwerpen die ook vóór de zomer moesten worden behandeld: Gelukkig was veel van het werk al goedgekeurd in de commissievergadering en kon het in de raadsvergadering snel worden besloten. Tiny Houses aan de Woudselaan Vier jaar geleden is op initiatief van OGP gestart met een eerste […]

Verder lezen →

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de OGP op 14 juni 2023


Beste leden, Bij deze nodigt het bestuur u van harte uit tot het bijwonen van onze ALV. De vergadering wordt gehouden op 14 juni a.s. We maken wederom graag gebruik van de authentieke -en langzamerhand vertrouwde- locatie op de boerderij de Abbestee van Dhr Arkesteijn, Tramkade 30 te Schipluiden. Zie: Twee gezichten van… Nr. 31: […]

Verder lezen →

Korte berichtjes uit de raadsvergadering van 17 en 23 mei 2023


Het collegewerkprogramma 2022-2026 Eind maart heeft de gemeenteraad het werkprogramma van het college ontvangen voor de periode 2022-2026. Dit werkprogramma, getiteld “Midden-Delfland doet het”, is gebaseerd op het coalitieakkoord van CDA-VVD en D66 dat in juli 2022 is vastgesteld. In het coalitieakkoord staat voornamelijk wat er moet gebeuren tot aan de nieuwe verkiezingen in 2026. […]

Verder lezen →

Korte berichtjes uit de raadsvergadering van dinsdag 18 april 2023


30 woningen aan de Woudselaan in Den Hoorn, toch weer voor rijken OGP is akkoord gegaan met het voornemen om 30 woningen aan de Woudselaan in Den Hoorn te bouwen. We hebben het college nog wel gevraagd welke pogingen ze gedaan heeft om alsnog sociale huurwoningen toe te voegen. In plaats van alleen maar erg […]

Verder lezen →

Korte berichtjes uit de raadsvergadering van dinsdag 28 maart 2023


Kleine windmolens eindelijk toegestaan Het is een verhaal van de lange adem geworden. Met heel veel vragen hebben we de wethouder in beweging weten te krijgen. Maar uiteindelijk geeft Midden-Delfland toestemming om kleine windmolens te plaatsen. Hiermee kan de boerderij van Arie van den Berg aan de Rotterdamseweg in Schipluiden zijn eigen groene stroom gaan […]

Verder lezen →

Verslag thema-avond Pompen of verzuipen!?


Woensdag 8 maart 2023 was het een drukte van belang in de Dorpshoeve in Schipluiden tijdens de thema-avond pompen of verzuipen!? Onze thema-avond ging dit keer over de rol van het water in onze polders. Nu en in de toekomst.  Zeker met de natte winters en de droge zomers lijken de problemen eerder zichtbaar dan […]

Verder lezen →
Oudere berichten bekijken