ANBI gegevens vereniging OGP

De naam van de instelling
Vereniging Open Groen Progressief Midden-Delfland.
Ook bekend als OGP Midden-Delfland.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer van OGP is: 81684342

Het secretariaatsadres van OGP Midden-Delfland:
Gerard van Vliet, Oostgaag 3,  3155 CD Maasland

De doelstelling van OGP Midden-Delfland
Het in standhouden van een politieke groepering met het doel duurzame en progressieve democratische beginselen te promoten in Midden-Delfland.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
De vereniging neemt elke 4 jaar deel aan de verkiezingen inde gemeente Midden-Delfland.
De vereniging ondersteunt de gemeenteraadsfractie, zorgt voor een draagvlak van leden en zorgt voor een goede uitwisseling tussen bestuurders en leden.

De bestuurders
De vereniging OGP heeft een bestuur bestaande uit:
José Chung, voorzitter
Gerard van Vliet, penningmeester
Anja Kardol, lid
Mariëlle Offeringa- Koemans, lid
Voor de contactgegevens zie de webpagina bestuur.

Het beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding voor de verrichtte werkzaamheden.
De vereniging heeft geen medewerkers in dienst.

Financieel beleid
OGP Midden-Delfland heeft een giftenreglement.
Aanvullende documenten: financieel overzicht 2015, financieel overzicht 2016, financieel overzicht 2017, financieel overzicht 2018, financieel overzicht 2019, financieel overzicht 2020, financieel overzicht 2021, financieel overzicht 2022, algemene toelichting financiële overzichten.
Een samenvatting van het laatste financieel jaarverslag is op te vragen via het secretariaat van OGP Midden-Delfland.