Belangrijke punten voor Maasland, Den Hoorn en Schipluiden

Afgelopen weken zijn de kandidaten en andere leden van OGP langs de deuren en in de centra geweest om de zes punten voor de gehele gemeente onder de aandacht te brengen. Daarnaast zijn er ook nog belangrijke punten voor de zes dorpen waar we ook na 16 maart 2022 aan willen blijven werken. Deze zijn hieronder per dorp te vinden!

Maasland

Flyer voor Maasland

Wat gaan we doen voor Maasland

 • Veiliger maken kruispunt Oude Veiling en Maassluiseweg voor fietsers. Daarnaast autoverkeer vanuit Maassluis nu snel terugdringen door tijdelijke maatregelen maar zo spoedig mogelijk ook definitief regelen;
 • In bouwplan “Maaslandse Zoom” extra woningen bouwen voor doorstromende senioren en starters;
 • Tijdelijke woningen voor starters op het grasveldje bij de Maaslandse Poort zolang hier nog geen concrete plannen voor zijn en/of meer lokale ondernemers uitnodigen om hier hun lokalen producten te vermarkten;
 • Gemeentewerf Maasland herindelen zodat aan de buitenrand plaats komt voor kleinschalige wooninitatieven zoals bijvoorbeeld Tiny Houses;
 • Faciliteren snelle ontwikkeling van de omgeving rond aan de Slot de Houvelaan.

Schipluiden

Flyer voor Schipluiden

Wat gaan we doen voor Schipluiden

 • Veilig en schone fiets- en wandelpaden door en rondom het dorp. Extra aandacht voor de “kades” als de Vlaardingsekade en Zuidkade;
 • Opknappen en vergroenen van het verwaarloosde plein voor-en rondom oude gemeentehuis;
 • De historie van het kasteelterrein zichtbaar maken voor inwoners en bezoekers;
 • Hoeve Johanna herontwikkelinen als woonvoorziening speciaal voor senioren;
 • Door het plaatsen van borden en/of camera’s sluipverkeer en zwaar transport door het dorp tegengaan. Specifiek voor de Zouteveensweg en de Dorpstraat;
 • Realisatie van een goede huisvesting voor de huisartsen in het dorp.

Den Hoorn

Flyer voor Den Hoorn

Wat gaan we doen voor Den Hoorn

 • Een autovrij winkelgedeelte op de Dijkshoornseweg in het centrum met extra verkeersremmende maatregelen in de 30km/u zone van de Dijkshoornseweg;
 • Vergroenen van het bedrijventerrein Harnaschpolder door het plaatsen van meer bomen en bloeiende groenstroken;
 • Dorpskernen voor zowel bewoners, bezoekers, en ondernemers aantrekkelijker maken door ontmoetingsplekken in de buitenruimte te realiseren;
 • Terugbrengen fiets- en wandelverbinding Harnaskade als recreatieve verbinding voor fietsers, wandelaars en sporters;
 • Toevoegen van appartementen voor senioren en starters in het centrum als onderdeel van de centrumplannen;
 • Behouden van bomen in en rondom het centrum en het verder vergroenen van de buitenruimte;
 • Herontwikkeling van de Hoornbloem naar appartementen plus een mogelijkheid voor horeca;
 • Realiseren van een tweede supermarkt in Den Hoorn.