Korte berichtjes uit de raadsvergadering van mei 2024

Subsidie aan scouting Schipluiden voor verwijdering asbestdak

Vanuit OGP hebben we besloten om scouting Schipluiden subsidie te geven voor het verwijderen van de asbestplaten op het dak van hun gebouw. Dit voorkomt gezondheidsrisico’s bij brand die niet door de verzekering worden gedekt. In vergelijking met het voorstel van het college, waar de subsidie en het eigen geld van de vereniging gelijk verdeeld zouden worden, hebben we iets meer subsidie gegeven. Hierdoor kan het werk snel beginnen en heeft de vereniging nog geld over voor ander onderhoud aan het gebouw later.

Aanvullende subsidie en lening aan DIOS voor bouw Sporthal

Nieuwe sporthal DIOS

De bouw van de sporthal bij DIOS in Den Hoorn is duurder dan verwacht. Dit blijkt uit het definitieve plan waarvoor nu een bouwvergunning is afgegeven. Vooral de eis voor een schuin dak is veel duurder. DIOS heeft een nieuwe begroting gemaakt met de kosten en opbrengsten voor de komende jaren. Hieruit blijkt dat met een extra lening en extra subsidie de sporthal toch gebouwd kan worden. De gemeente stelde voor om toestemming te geven zodat de bouw kan beginnen. Dan kunnen verschillende verenigingen en middelbare scholen, die nu nog gebruik maken van de Hoornbloem, straks naar de nieuwe sporthal. Op de plek van de Hoornbloem komen (zorg)woningen. De meerderheid van de gemeenteraad, waaronder OGP, heeft ingestemd met het voorstel. We zijn ook blij dat de gemeente extra hulp gaat bieden aan DIOS bij de bouw, want het wordt nog een flinke klus!

Besluitvorming Woonvisie uitgesteld naar juni

Op de agenda stond het vaststellen van de Woonvisie 2024-2030 met een blik op 2040. Deze visie bevat veel informatie over hoe de bevolking van Midden-Delfland zal groeien en welke woningen nodig zijn. Het is duidelijk dat we de komende jaren vooral betaalbare woningen moeten blijven bouwen voor starters en senioren die willen verhuizen. Dit zijn vooral huurwoningen in het middenhuursegment, betaalbare koopwoningen (tot bijna € 400.000,-) en sociale huurwoningen. De focus ligt de komende jaren vooral op het bouwen in de dorpen, dichtbij bestaande voorzieningen.

Wat moeilijker is, is dat in de woonvisie staat dat na 2030 “dorpsuitbreiding in het groen moet worden verkend”. Daar heeft OGP moeite mee, omdat er veel druk is op het open gebied en het bijzondere provinciale landschap. Ook moeten we als gemeente het gebied open houden. Een aantal andere partijen is het hier ook mee eens, dus zou het voorstel vanuit de raad moeten worden aangepast voordat er een besluit wordt genomen. Om dit goed te doen, komt het voorstel met waarschijnlijk een wijziging om niet in het groen te bouwen in juni op de agenda voor een besluit in de raad.

Vragen over mogelijke knip in de Hoornseweg in Den Hoorn

Hoornseweg Den Hoorn

In de raad zijn verschillende vragen gesteld over een mogelijke “knip” voor autoverkeer op de Hoornseweg in Den Hoorn. Deze weg zou volgens afspraken in de regio minder belangrijk worden als de Zuidhoornseweg klaar is en deel gaan uitmaken van een snelfietsroute van Delft naar Naaldwijk. Een van de opties is om een knip te maken op de grens van Delft en Den Hoorn, zodat de inwoners van Den Hoorn niet meer met de auto over de Hoornseweg naar Delft kunnen rijden. De mensen die vlakbij wonen in de oude veilingwijk zijn hierover geïnformeerd en betrokken, en dat leidt tot veel vragen in het dorp.

Vanuit OGP hebben we erop aangedrongen dat alle inwoners van Den Hoorn betrokken moeten worden, en niet alleen de mensen die er vlakbij wonen. Zo kunnen we samen kijken naar mogelijke oplossingen voor een snelfietspad en een rustigere weg zonder doorgaand verkeer. Gelukkig heeft de wethouder gezegd dat er meer inwoners betrokken zullen worden en dat er nog niets is besloten. Het besluit wordt uiteindelijk door de gemeenteraad genomen, met een goed overzicht van de oplossingen en hun voor- en nadelen.

Nog geen reacties.

Reageer