Dossier | Overig nieuws

Korte reactie op de begroting van 2024

Dinsdag 7 november stond in het teken van het behandelen van de begroting voor 2024 met een doorkijk naar 2027. Voor onze fractie een belangrijk moment om extra werk te maken van thema’s en onderwerpen die we voor de komende jaren belangrijk vinden. Voorafgaand aan deze vergadering hebben we in de “eerste termijn” schriftelijk een […]

Verder lezen →

Korte berichtjes uit de raadsvergadering van 31 oktober 2023

Voorstel voor lening en subsidie aan DIOS voor bouw sporthal Handbalvereniging DIOS heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een voorstel om de ballonhal, waar ze in het binnenseizoen sporten, te vervangen voor een vaste sporthal. Dat betekent betere voorzieningen voor DIOS zelf en een meer duurzame oplossing omdat de ballonhal een behoorlijke energievreter is […]

Verder lezen →

Korte berichtjes uit de raadsvergadering van 26 september 2023

Voorstel van Geen bedenkingen Harnasmolen / 30 woningen aan de Woudselaan Den Hoorn In 2017 is samen met de omwonenden een goed plan (beeldregiekader) gemaakt hoe de nu geplande wijk van 30 woningen er uit moet komen te zien. En ook op een manier die past bij het karakter van de Woudselaan als groen en […]

Verder lezen →

Korte berichtjes uit de raadsvergadering van 4 juli 2023

De raadsvergadering Deze vergadering vóór de zomer had veel onderwerpen die ook vóór de zomer moesten worden behandeld: Gelukkig was veel van het werk al goedgekeurd in de commissievergadering en kon het in de raadsvergadering snel worden besloten. Tiny Houses aan de Woudselaan Vier jaar geleden is op initiatief van OGP gestart met een eerste […]

Verder lezen →

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de OGP op 14 juni 2023

Beste leden, Bij deze nodigt het bestuur u van harte uit tot het bijwonen van onze ALV. De vergadering wordt gehouden op 14 juni a.s. We maken wederom graag gebruik van de authentieke -en langzamerhand vertrouwde- locatie op de boerderij de Abbestee van Dhr Arkesteijn, Tramkade 30 te Schipluiden. Zie: Twee gezichten van… Nr. 31: […]

Verder lezen →

Korte berichtjes uit de raadsvergadering van 17 en 23 mei 2023

Het collegewerkprogramma 2022-2026 Eind maart heeft de gemeenteraad het werkprogramma van het college ontvangen voor de periode 2022-2026. Dit werkprogramma, getiteld “Midden-Delfland doet het”, is gebaseerd op het coalitieakkoord van CDA-VVD en D66 dat in juli 2022 is vastgesteld. In het coalitieakkoord staat voornamelijk wat er moet gebeuren tot aan de nieuwe verkiezingen in 2026. […]

Verder lezen →

Korte berichtjes uit de raadsvergadering van dinsdag 18 april 2023

30 woningen aan de Woudselaan in Den Hoorn, toch weer voor rijken OGP is akkoord gegaan met het voornemen om 30 woningen aan de Woudselaan in Den Hoorn te bouwen. We hebben het college nog wel gevraagd welke pogingen ze gedaan heeft om alsnog sociale huurwoningen toe te voegen. In plaats van alleen maar erg […]

Verder lezen →

Korte berichtjes uit de raadsvergadering van dinsdag 28 maart 2023

Kleine windmolens eindelijk toegestaan Het is een verhaal van de lange adem geworden. Met heel veel vragen hebben we de wethouder in beweging weten te krijgen. Maar uiteindelijk geeft Midden-Delfland toestemming om kleine windmolens te plaatsen. Hiermee kan de boerderij van Arie van den Berg aan de Rotterdamseweg in Schipluiden zijn eigen groene stroom gaan […]

Verder lezen →

Korte berichtjes uit de raadsvergadering van dinsdag 21 februari 2023

Nieuwe wethouder – nu ook snel een werkprogramma? Fred Voskamp is de nieuwe wethouder voor het CDA. Hij volgt Frank ten Have op. Fijn dat er nu weer een compleet college van burgemeester en wethouders is om onze gemeente dagelijks te besturen. De raads- en commissieleden van OGP wensen hem veel succes met zijn werk […]

Verder lezen →

Pompen of verzuipen?

OGP organiseert een thema-avond over het belang van water in Midden-Delfland Onze bodem daalt, de zeespiegel stijgt en het weer wordt steeds extremer. Je hoort dit nieuws steeds om je heen. Om Midden-Delfland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden moeten we ver vooruitkijken. Stedenbouwers, landschapsarchitecten en ingenieurs van vijftien bureaus hebben uitdagende toekomstplannen* ontwikkeld voor […]

Verder lezen →