Anders denken, samen doen…

…is het verkiezingsmotto van OGP Midden-Delfland: het besturen van de gemeente moet veranderen: niet meer denken voor, maar samen met bewoners, organisaties en bedrijven. Daarvoor organiseert OGP bijeenkomsten en debatten over actuele thema’s: de zorg, de volkshuisvesting, het cultuurbeleid, het bedrijfsklimaat en de centrumplannen voor de dorpen. Onze raadsleden zitten er direct op!

OGP Midden-Delfland is een lokale partij, zonder bindingen met de landelijke politiek. Dat betekent een onafhankelijke inzet, met uitsluitend oog voor de belangen van de inwoners. OGP staat voor Open, transparant bestuur, Groenkwaliteiten beschermen en Progressieve, vernieuwende oplossingen zoeken. Een partij van deze tijd!