“We willen gewoon een gemeente die meedenkt”

Een vijftiental bewoners uit Maasland, leden en niet leden, ontmoetten op 23 januari de raadsfractie en het bestuur van OGP om te praten over hun woonomgeving en hun beeld van het bestuur van Midden-Delfland. OGP organiseert een reeks van dergelijke gesprekken om input te krijgen voor het beleid en waar nodig eigen beleid toe te lichten.

In het gesprek kwam direct het probleem van de ‘ontgroening’ van de Maaslandse wijken naar voren. In het afgelopen jaar werden her en der al heel wat gezichtsbepalende bomen omgezaagd. Nu moesten Maaslanders in De Schakel lezen dat het plan bestaat om 50 (!) bomen te gaan weghalen, net als het struikgewas bij het Breeveldpad. Afgezien van de echt heel bedenkelijke trend om steeds meer groen te verwijderen – waarschijnlijk puur uit kostenoverwegingen – steekt het nog meer dat bewoners nooit bij dit soort dingen betrokken worden. Mensen voelen zich gepasseerd en niet serieus genomen. Dat roept twee vragen op – is er in het gemeentehuis in Schipluiden überhaupt interesse in wat mensen in Maasland vinden? En is er behalve een bezuinigingsbeleid eigenlijk wel een gemeentelijk groenbeleid? Slechte bomen, die je zou moeten vervangen, blijven staan en gezonde en mooie bomen worden rucksichtslos omgezaagd! De fractie beloofde op beide punten de discussie met de verantwoordelijke wethouder aan te zullen gaan.

Een discussie over de manier waarop de gemeentelijke overheid omgaat met (inspraak van) de burgers is volgens de aanwezigen ook hard nodig. De schaalvergroting van de gemeente en het vertrek van het gemeentebestuur naar Schipluiden heeft tot gevolg dat Maaslanders steeds meer moeite hebben met de top-down manier van besturen. Goede ideeën worden genegeerd, het gevoel bestaat dat ambtenaren of bestuurders niet de moeite nemen om zelf eens te komen kijken.
Burgers voelen zich daardoor uitgeput, als je niet heel veel tijd, moeite en soms geld in je inbreng stopt, word je domweg niet gehoord. Dat hoeft niet, er kan best zorgvuldig bestuurd worden en met aandacht worden gewerkt. Dat is naar vaste overtuiging van fractievoorzitter Ivan Trouwborst ook de wens van ambtenaren. Er moet dan wel een sfeer en structuur worden geschapen waarin betrokkenheid van burgers als belangrijk en niet als ‘lastig’ wordt gezien. De deelnemers wijzen op een model in Vlaardingen waar een soort ‘wijkmanager/ambtenaar’ functioneert (vergelijkbaar met een wijkagent). Met een ‘dorpsmanager’ en een ‘dorpsraad’ zouden de kernen in Midden-Delfland een veel directer contact met de gemeente kunnen krijgen. Iedereen wil toch, zoals een deelneemster het uitdrukt, ‘gewoon een gemeente die met ons meedenkt’.

OGP wordt uitgedaagd meer te doen aan de discussie over het groen en openhouden van Midden-Delfland; zowel op kleine schaal zoals bij de bebouwing van de Maaslandse Dam, als bij de ‘grote’ discussies over een stedelijke Metropoolregio. De aanwezigen hopen dat de ‘dorps-poort’ bij de A20 opgeknapt wordt. Dat is het visitekaartje van Maasland en Midden-Delfland en ziet er nu niet uit. De aanwezige agrariërs vragen een transparant beleid voor het verwerven van de vrijliggende kassen in Midden-Delfland.
Er zijn ook dagelijkse ‘kleine’ zorgen die de aandacht van de politiek vragen:
– de overlast van het vuurwerk die al na Sinterklaas lijkt te beginnen met doffe nachtelijke knallen; waarom spoort niemand de daders op?
– het te weinig legen van de plastic verpakkingscontainers, dat kan beter.
– het toezicht op het dorpsgezicht van Maasland, verloedering van panden raakt ons allemaal.
– en het omplanten van de lelijke gas- en olie-installaties bij Oudkamp.
Zomaar wat gesignaleerde punten van aandacht. Klein misschien, maar belangrijk voor burgers en daarom punt van zorg voor fractielid Marjan Pols.

Algemeen gevoel van de aanwezigen: Het wordt hoog tijd om het vertrouwen van de gewone burger in de gemeente te herstellen. Dat betekent helemaal niet dat er allerlei dure plannen moeten worden gemaakt. Het gaat in de eerste plaats om aandacht geven – dit gesprek zoals OGP het organiseerde –  is daar een goed voorbeeld van!

Verslag van de wijk- en ledenbijeenkomst OGP Midden-Delfland van 23 januari 2013

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.