Vurig protest tegen de Blankenburgtunnel

pmeyo

De Blankenburgtunnel stond de afgelopen week volop op de agenda.

Op zaterdag 28 januari werd bij de Krabbeplas een demonstratie met fakkels gehouden tegen de aanleg van deze tunnel, die het recreatiegebied en de dichtbijliggende natuurgebieden ‘de Rietputten’ dreigt te vernietigen. Er waren uit de omgeving 700 fakkeldragers gekomen, die een indrukwekkende stille avondlijke tocht liepen rondom de Krabbeplas. Het Vlaardingse college van B&W was in grote getale aanwezig en vanuit Midden-Delfland was de fractie van OGP Midden-Delfland goed vertegenwoordigd. Het college van Midden-Delfland gaf geen acte de presence.

Eerder vorige week werd door fractievoorzitter Ivan Trouwborst van OGP-Midden-Delfland met steun van wethouder Hans Horlings in de algemene vergadering van gewest Haaglanden ook ‘actie gevoerd’. Namens de raad van Midden-Delfland diende hij een motie in die de eerdere besluitvorming in december van Haaglanden – pro Blankenburgtunnel – afkeurde. Er was volgens de gemeente Midden-Delfland sprake van een ‘overval’ van het dagelijks bestuur van Haaglanden, die het algemeen bestuur ten onrechte buiten spel had gezet. Vijf van de 9 gemeentes (waarvan 1 gedeeltelijk) stemden voor een motie die deze handelswijze afkeurde en opriep tot eerlijke en heldere besluitvorming. Het dagelijks bestuur – wethouder Smits uit Den Haag, die zijn Rotterdamse collega steunt vóór de Blankenburgtunnel – durfde het onder die omstandigheden niet meer aan om de instemming van Haaglanden te vragen. Haaglanden is dus per saldo sterk verdeeld over de aanleg van deze tunnel en kan niet meer zomaar tot de voorstanders worden gerekend. De Haags-Rotterdamse samenwerking om de Blankenburgtunnel erdoor te drukken, geeft wel te denken over de rol van ‘groen’, en over het democratisch gehalte van de besluitvorming in de toekomstige ‘metropoolregio’ Rotterdam – Den Haag, waar Midden-Delfland onder gaat vallen!

De Kamerdiscussie over de Blankenburgtunnel is door de minister een maand uitgesteld, om meer feiten te verzamelen. Mogelijk ziet ook zij nog geen meerderheid in de Tweede Kamer. Dat kan dus een goed teken zijn voor Midden-Delfland. Wordt vervolgd.

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.