Vernieuwende ideeën voor Dorps Wonen in Schipluiden

Onlangs werd de uitslag bekend gemaakt van de ideeënprijsvraag die was uitgeschreven over Dorps Wonen. Gekozen was voor de locatie Keenenburg V, de plaats van het huidige gemeentehuis en het perceel achter de Johannahoeve.

Drie winnaars (inclusief een publieksprijs), zeven genomineerde ontwerpen en een boekje met alle 36 inzendingen zijn het resultaat. De winnende ontwerpen zijn erg verschillend, maar origineel en doordacht en kunnen heel goed dienen als inspiratiebron voor de echte plannen. De rijke ‘oogst’ van deze ideeënprijsvraag is te beschouwen als een presentje. Alleen heeft Schipluiden dat cadeautje nog niet echt in ontvangst kunnen nemen, laat staan uitgepakt. De OGP vindt het jammer dat er in het dorp tot nu toe zo weinig aandacht aan deze prijsvraag is besteed en gaat daar op 22 maart a.s. wat aan doen.

Wij hebben de drie jonge architecten gevraagd om met hun prijswinnend ontwerp naar Schipluiden te komen. Zij zullen – met beelden – vertellen, wat hun hier als typisch dorps wonen heeft getroffen en hoe zij zich een nieuwe dorpsuitbreiding voorstellen. Inwoners van Schipluiden worden uitgenodigd om daarop te reageren.

De winnaars

Het winnende ontwerp van Bureau Botersloot uit Rotterdam heet ‘Thuis aan de kreek’. De tweede prijs gaat naar ‘Je huis is je leven’ [dorps wonen dat ben jij] van Locus architecten uit Amsterdam. En Studio KA uit Rotterdam wint de derde prijs met ‘De Hoeve, het Erf, de Gaarde’. Met 369 van de in totaal 1.177 uitgebrachte internetstemmen, is deze inzending ook de winnaar geworden van de publieksprijs. Op de site van Haaglanden zijn alle 7 genomineerde ontwerpen te zien (www.haaglanden.nl dan naar Persbericht: 23 december 2011).

Discussieavond

Doel van de discussieavond is om kennis te nemen van de winnende ontwerpen en om inspiratie op te doen voor de geplande uitbreiding op de locatie van het huidige gemeentehuis, het aangrenzende schapenweitje en het plantsoen. De gemeenteraad zal zich binnenkort over deze laatste uitbreiding van Schipluiden buigen, dus de ideeënprijsvraag komt precies op het juiste moment.

Een greep uit de vragen voor de discussie:

Bestaat er zoiets als dorps wonen? Hoe ziet dat er dan uit en kun je dat ook georganiseerd bouwen?

Welke mensen kunnen straks gaan wonen op deze locatie; voor wie is de laatste bouwkans van Schipluiden bedoeld? Hoe komen koopstarters ook aan bod?

Zijn er in Midden-Delfland mensen die al dan niet gezamenlijk hun eigen huis willen bouwen en hoe pak je zoiets dan aan? Ongetwijfeld heeft u zelf nog meer vragen.

Kom naar de discussieavond en luister naar de frisse ideeën. Help onze fractie om goed beslagen ten ijs te komen als deze bouwlocatie binnenkort in de gemeenteraad ter sprake komt. En na deze avond kunt u er zelf ook beter over meepraten als de plannen aan de inwoners van Schipluiden worden voorgelegd.

Datum discussieavond over Dorps Wonen:

Donderdag 22 maart, van 20 uur tot ca. 22 uur.

Plaats:

Kantine IJsclub Vlietland, Holierhoek (ingang via speeltuin)

Programma:

* Presentatie van de drie winnende ontwerpen door de architecten

* Reacties en vragen van het publiek

* Pauze

* Discussie met twee deskundigen en het publiek over de belangrijkste ideeën en suggesties van voor de pauze.

* Ab Abbinga, directeur van woningcorporatie Wonen Midden-Delfland en jurylid, zal aanwezig zijn.

Toegang is vrij, de organisatie is in handen van Open-Groen-Progressief Midden-Delfland.

Nadere informatie: Pia van Oord

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.