Een nieuwe lente?

Het lijkt wat tegenstrijdig om bij de ingevallen winterkou, te praten over een nieuwe lente. De krokussen en sneeuwklokjes die het aandurfden om al te gaan bloeien zijn verstijfd in de plotselinge kou. IJspret is nu aan de orde en daar lusten we in Midden-Delfland wel pap van!
Maar ondanks de kou is er politiek gezien toch een soort lente aan het ontstaan. De komst vorige maand van zo’n beetje alle winkeliers van Den Hoorn onder leiding van MKB voorzitter Peter van Velzen zien wij toch als een ‘ontdooien’ van een ‘diepvriestoestand’ in het centrum van Den Hoorn. Ondernemers nemen weer het voortouw en zoeken samen met de bewoners naar een nieuwe start – onder hun eigen leiding! – die inspeelt op de kracht en de eigenheid van Den Hoorn. We zijn er trots op dat we daaraan hebben kunnen bijdragen en zullen in de gemeenteraad alles doen om het nu ook echt tot een succes te maken.

En dan de ontbrande discussie over de zoveelste bestuurlijke verandering in ons deel van de Randstad, de Metropolregio Rotterdam/Den Haag. Het lijkt een ‘ver van mijn bed show’ voor de burgers, en hopelijk merkt u er als bewoner van Midden-Delfland straks alleen maar goeds van. Maar dat is allesbehalve zeker, gezien de grote nadruk die Den Haag en Rotterdam leggen op verkeer en economie (lees grootschalige stedelijke economie). OGP-Midden-Delfland is heel blij dat de gemeenteraad zich nu op ons voorstel terdege voorbereidt op een stevige inbreng vanuit onze eigen ‘groene’ en vitale gemeente. Streekorganisaties hebben ook aangegeven dat ze actief willen bijdragen om Midden-Delfland op de kaart te houden. Het belangrijkste is dat er in de nieuwe grote stadsregio oog blijft voor de belangen van de kleine vitale kernen en hun burgers. En dat zij de belangen van het open, groene gebied als van levensbelang ziet voor alle bewoners van de metropoolregio. Midden-Delfland willen we niet als museumgroen of zogenaamd ‘onontgonnen’ gebied, waarin de stad dingen kan ‘dumpen’ (wegen, tunnels of hoogspanningsleidingen bijvoorbeeld) waar ze zelf geen zin in heeft. Wij werken met u aan het behoud van Midden-Delfland als groene long, dat zijn kracht mede ontleent aan duurzame agrarische bedrijven en gastvrije en innovatieve ondernemingen. Een groen gebied met een eigen identiteit dat een krachtige tegenpool vormt van het omringende drukke, hoogstedelijke gebied

We staan als OGP klaar om waar nodig de nieuwe lente in Midden-Delfland te steunen, met warme zorg en aandacht, zo nodig met concrete voorstellen als broodnodige ‘water en mest’.

Politiek dient de burger tenslotte!

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.