Sonja Smit nieuwe fractievoorzitter

Sonja SmitSonja Smit is verkozen tot nieuwe fractievoorzitter van OGP. Zij volgt Ivan Trouwborst op, die vorige week zijn voorzitterschap neerlegde.

Op 21 maart bracht de door de gemeente aangestelde externe deskundige verslag uit van zijn bevindingen en aanbevelingen voor verbetering van het gemeentebestuur van Midden-Delfland. Daarop verklaarden de vijf fractievoorzitters van Midden-Delfland een betere samenwerking na te streven. Ook OGP stemde hier van harte mee in. Om ruimte te scheppen voor constructieve oplossingen besloot Ivan Trouwborst afgelopen week zijn fractievoorzittersfunctie neer te leggen. Hij maakt daardoor geen deel meer uit van het presidium en de vertrouwenscommissie. Zo wil OGP laten zien dat het positief wil bijdragen aan het normaliseren van de verhoudingen binnen de raad.

Ivan blijft raadslid voor OGP. Het bestuur, de fractie en de leden hebben veel waardering voor de grote inzet die Ivan als fractievoorzitter heeft laten zien. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verwezenlijken van de idealen van OGP. OGP is dan ook verheugd dat Ivan aanblijft als raadslid. Sonja Smit wil zich als fractievoorzitter actief inzetten voor een goede samenwerkingsrelatie tussen de raadsleden en de fracties onderling. Zij ziet in de gemeenschappelijk uitgesproken intentieverklaring van de vijf fractievoorzitters meer dan voldoende positieve aangrijpingspunten om op verder te bouwen. De voltallige fractie van OGP blijft zich ook de komende periode onverminderd inzetten voor een groen en vitaal Midden-Delfland.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.