Impuls voor energie en duurzaamheid

duurzaam_startpagina_nl7De coalitiepartijen van het CDA en OGP in Midden-Delfland hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid en energie. De komende periode geeft de coalitie beide thema’s politieke prioriteit. Duurzaamheid wordt een integraal thema waarover alle portefeuillehouders jaarlijks verslag uitbrengen aan de gemeenteraad. Een wethouder wordt verantwoordelijk voor het energiebeleid in de gemeente, dat daarmee een stevige impuls krijgt.

In onze Cittaslowgemeente is duurzaamheid een belangrijk thema. Alle portefeuillehouders besteden er aandacht aan. Toch is niet altijd duidelijk hoe we dat doen en wat we bereiken. Daarom hebben we afgesproken dat het college hierover voortaan jaarlijks rapporteert aan de gemeenteraad. We verwachten zo een beter beeld te krijgen van hoe wij in Midden-Delfland werken aan een duurzame leefomgeving voor onze inwoners van nu en de toekomst.

We hebben daarbij de politieke ambitie het energiebeleid te versterken. In 2040 moet onze gemeente CO2-neutraal zijn.  Onze inzet is om hier samen met inwoners, ondernemers en organisaties invulling aan te geven. We willen in 2016 een Energievisie vaststellen die concreet beschrijft hoe we daarvoor gaan zorgen. We hebben afgesproken dat wethouder Horlings zich als portefeuillehouder hierop zal richten.

 

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.