OGP draagt bij aan oplossing burgemeesterscrises

OGP-md-logo2014Eind januari is de gemeente Midden-Delfland in beroering geraakt door fouten in de herbenoeming van de burgemeester. OGP heeft toen al uitgesproken de gang van zaken ten zeerste te betreuren. De verhoudingen binnen de gemeenteraad zijn door de gebeurtenissen behoorlijk verstoord. Op 21 maart heeft de heer Andersson, de door de gemeente aangestelde extern deskundige, verslag gedaan van zijn bevindingen en aanbevelingen voor verbetering van het gemeentebestuur. OGP stemt geheel in met zijn advies. Daarop hebben de vijf fractievoorzitters van Midden-Delfland verklaard een betere samenwerking na te streven.

Teneinde ook vanuit OGP ruimte te scheppen voor constructieve oplossingen heeft onze fractievoorzitter, Ivan Trouwborst, in overleg met zijn fractie besloten om zijn voorzittersfunctie neer te leggen. Hij maakt daarmee geen deel meer uit van het presidium en de vertrouwenscommissie die over het functioneren van de burgemeester gaat. OGP wil daarmee in woord en daad laten zien dat het positief wil bijdragen aan het normaliseren van de verhoudingen binnen de raad. De komende weken zal de OGP-fractie haar nieuwe voorzitter kiezen.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.