OZB Midden Delfland niet langer automatische melkkoe

OZBIn Midden-Delfland komt ieder jaar een hoger totaalbedrag aan OZB binnen. Dat is vreemd. De waarde van de woningen is de afgelopen jaren gedaald, maar de burgers zijn ieder jaar wel meer OZB gaan betalen. Wanneer de WOZ-waarde van de woningen daalde, schroefde de gemeente het heffingspercentage OZB op. Daarbovenop kwam standaard nog een stijging van 1 tot 3%. Zo waarborgde de gemeente de eigen inkomsten, zonder rekening te houden met het economisch tij. Wij vergeleken de OZB eerder wel met een “melkkoe”, om maar in Midden-Delflandse termen te blijven. OGP vindt dit een oneerlijk systeem en wil daar vanaf. Het is veel eerlijker om de OZB mee te laten bewegen met de conjunctuur van de economie. De gemeente weet dan van tevoren niet precies op hoeveel inkomsten ze kan rekenen, maar de burger wordt in ieder geval niet onevenredig belast. OGP, CDA en MP hebben nagedacht over een eerlijker systeem. Op dit punt amendeerden zij afgelopen dinsdag de Voorjaarsnota.

Het nieuwe OZB-systeem kent twee belangrijke uitgangspunten. Ten eerste betaalt de burger komend jaar (gemiddeld gezien) evenveel OZB als het afgelopen jaar. Dat betekent dat er komend jaar géén belastingverhoging wordt doorgevoerd. Precies zoals beloofd. Ten tweede is het nieuwe systeem eerlijker. Het beweegt mee met de economie. Staan we er met z’n allen wat beter voor, dan kan de gemeente rekenen op wat meer inkomsten. Zit het economisch gezien tegen, dan moet ook de gemeente het met minder doen.

Dus: komend jaar géén belastingverhoging en voortaan een eerlijke OZB-systematiek voor de inwoners van Midden-Delfland. OGP: anders denken, samen doen!

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.