Opnieuw een ‘groene pluim’ voor ondernemers

Midden-Delfland heeft een groen hart, gevoed door mensen die ervan genieten en die er (voor) werken. Ondernemers zijn hard nodig om alle mooie plannen voor de toekomst van dit gebied te kunnen realiseren. Daarom heeft Open-Groen-Progressief Midden-Delfland niet alleen een visie op de toekomst van Midden-Delfland, waarin ruimte is voor duurzame en kwalitatieve ondernemingen, maar ook oog voor de ondernemers die daaraan bijdragen. Ondernemen in Midden-Delfland is lang niet altijd eenvoudig. Het kost soms jaren om een groene onderneming op te zetten en winstgevend te maken/houden. Deze ondernemers steken hun nek uit en investeren in een nieuwe toekomst van hun onderneming, versterken daarmee de toekomst van Midden-Delfland en stellen hun en ons aller toekomst veilig.
OGP Midden-Delfland geeft in 2011 voor de derde keer een ‘groene pluim’ aan drie ondernemers en ondernemende organisaties die zich bijzonder verdienstelijk maken voor Midden-Delfland. Die pluim is een blijk van waardering en een aansporing om door te gaan met hun onderneming. OGP Midden-Delfland heeft de ondernemers die de pluim vorig jaar ontvingen, gevolgd en een kort verslag gemaakt van hun wedervaren. Dat zal ook dit jaar weer gebeuren met de drie nieuwe ‘groene pluimdragers’.

De 3 Groene Pluimen voor 2011 zijn door ons toegekend aan:
De Witte Lelie Maasland
De eerste groene pluim gaat naar ‘De Witte Lelie’ in Maasland van het ondernemerspaar van Ronald en Carla Mullié. Zij hebben zich gespecialiseerd in eigengemaakte jams, chutneys, picalilly’s en likeuren. De ‘Heren van Maeslant’ en de ‘Schipluidense Koffielikeur’ zijn inmiddels aangevuld met een ‘Gaech likeur’. Alles ambachtelijk vervaardigd, authentiek van smaak en vooral gezond! Belangrijk is dat De Witte Lelie de stap heeft kunnen maken naar de supermarkten rondom Midden-Delfland en dat ze in hun productenassortiment de brug slaan tussen Midden-Delfland en het Westland. Een pluim van Open-Groen-Progressief Midden-Delfland voor hun volhoudend pionierswerk!

Groene pluim uitgereikt aan witte Lely

Groene pluim uitgereikt aan witte Lely

B&B Het Rechthuis Zouteveen
Een groene pluim voor Jakob Jongsma en Marja Koster voor hun initiatief om het prachtig historische rechthuis van Zouteveen langs de Vlaardingsekade, een rijksmonument, om te toveren tot een aantrekkelijke Bed&Breakfast. Ooit was dit huis al een herberg, nu zijn er drie aantrekkelijke gastenkamers gecreëerd voor bezoekers aan Midden-Delfland. Zo wordt een nieuwe bestemming gegeven aan een historisch gebouw. Een groene pluim voor de moed en de visie van Jakob en Marja!

Groene pluim uitgereikt aan het rechthuis.

Groene pluim uitgereikt aan het rechthuis.

De Schaapskudde Midden-Delfland
De schaapskudde is de natuurlijke grasmaaimachine van het Midden-Delfland gebied. Vanaf 2009 beheert de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert een groot deel van de recreatiegebieden langs Vlaardingen, Schiedam (en Kethel) met o.a. deze schaapskudde. Het doel is om hiervoor een kudde van ca. 500 dieren te vormen en in stand te houden. In 2011 werden ruim 200 lammeren aan de kudde toegevoegd. De schaapskudde is een mooi voorbeeld van ‘groen ondernemen’. Het Recreatieschap Midden-Delfland en de Groenservice Zuid-Holland schakelen de schapen in voor het onderhoud van Midden-Delfland, dat levert inkomsten op en een prachtige attractie voor Midden-Delfland. Ook het lamsvlees van de kudde is inmiddels op de ‘markt’. Een groene pluim voor een paar honderd schapen!

Groene pluim uitgereikt aan een schaapskudde.

Groene pluim uitgereikt aan een schaapskudde.

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.