Den Hoorn: Een nieuw centrum op bewezen kracht

Vorige week hebben we eens bijgepraat over het centrum van Den Hoorn. ‘Wij’ waren in dit geval een groep betrokken ondernemers en burgers uit Den Hoorn en een groepje OGP-ers.
Heel urgent thema is natuurlijk hoe de ontwikkeling van het centrum van Den Hoorn eindelijk op gang kan komen. Dat is inmiddels een heel oud probleem.
Geen wonder dat bij het begin van de maaltijd – wij noemen dit soort gesprekken ‘stamppotgesprekken’ – eerst de frustratie de boventoon voerde. En terecht. Ondernemers en bewoners ergeren zich groen en geel aan de onmacht van ‘de politiek’ om een proces van centrumvernieuwing op gang te brengen.
Gelukkig bleef het daar niet bij. Er kwamen suggesties, plannen en alternatieven ter tafel, die ons samen inspireerden. Bij het toetje waren we het over een paar dingen zelfs behoorlijk eens geworden:
– elk centrumplan voor Den Hoorn moet dáár beginnen waar het nu goed gaat. Dat betekent dat de harde kern van het winkelgebied startpunt is van een vernieuwingsproces en dat de ‘dorpse’ sfeer en kwaliteiten, die Den Hoorn net anders maken dan de omliggende centra, bewaard moeten blijven
– een vernieuwingsproces moet (daarom) in de eerste plaats gedragen worden door een ‘visiegroep’ van ondernemers en betrokken burgers. Een ‘klankbordgroep’ waarin door het gemeentebestuur geselecteerde burgers alleen commentaar mogen leveren op wat de bestuurders voor hen bedacht hebben, is een hopeloos achterhaald model. De deelnemers van de klankbordgroep mogen zelfs niet overleggen met hun achterban over wat ze te zien krijgen. Deze aanpak moet echt worden omgedraaid. Zo werkt participatie niet!
– een vernieuwingsproces voor Den Hoorn is iets anders dan een hoeveelheid ‘winkeloppervlakte’ neerzetten (als dat in de huidige markt al lukt!). Het gaat er vooral om de kern van Den Hoorn zijn eigen karakter te laten behouden, de kern prettig te verbinden met de groene omgeving en de juiste voorzieningen te scheppen.

De komende discussie over de Visie voor het centrum van Den Hoorn wordt belangrijk. Hoe werken we vanuit het bestaande centrum, stap voor stap, samen met de ondernemers aan de vernieuwing? Overigens, iedere burger kan zijn zienswijze op de Visie nog geven tot 21 november. Laat u dus horen!

Na dit gesprek is het voor OGP nog helderder. We gooien het voortaan echt over een andere boeg. Anders merken we over een jaar opnieuw dat het zo niet werkt en is Den Hoorn weer terug bij af.

Ivan Trouwborst, fractievoorzitter OGP

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.