OGP biedt nieuw monumentenbeleid aan

Afgelopen zaterdag, Monumentendag heeft de OGP-fractie een proeve van een Cittaslow-monumentenbeleid aan het college aangeboden. Cultuur-wethouder Tineke van Nimwegen nam het beleidsvoorstel met waardering in ontvangst. Zij beschouwt de ideeën als een ondersteuning van het door haar ingezette beleid en wil de uitwerking ervan koppelen aan de Agenda Erfgoed, die dit najaar in de gemeenteraad aan de orde komt.
Het nieuwe monumentenbeleid waar OGP Midden-Delfland voor staat, behelst een verbreding van de grondslag voor het gemeentelijk monumentenbeleid op twee manieren:
– naast de ‘eigen’ waarde van een pand of object, kijken we voortaan ook naar de monumentale waarde van een pand/object in een groter geheel (ensemblewaarde). We ‘zoomen’ als het ware een beetje uit;
– naast de ‘technische’ monumenten – monumenten die hun status ontlenen aan hun ontwerp, de bouw, de materialen – komen er monumenten van ‘herinnering’, dat zijn plekken/objecten die in het collectieve geheugen van de bevolking een betekenis hebben. Dat kan een Kruisgebouw zijn, een kerk, bushokje etc. Cruciaal zijn daarbij de verhalen van mensen rond die plek, die we dus ook georganiseerd willen gaan bewaren.
Daarnaast geeft ons nieuwe monumentenbeleid de monumenten weer terug aan de bevolking, doordat ze gekoppeld worden aan hun verhalen, herinneringen en emoties. Op basis daarvan worden monumenten straks ‘geadopteerd’ , niet alleen door de eigenaren, maar ook door een groep eromheen. Monumenten zitten in ons hoofd en in ons hart.

monumentendag036

Cultuur-wethouder Tineke van Nimwegen nam het beleidsvoorstel met waardering in ontvangst.

Wat wordt anders?
Het oude denken over monumenten dreigt steeds ‘technischer’ te worden. ‘Oude planken tellen en punten geven’. Het werd daardoor ook vooral een beleid van ‘de gemeente’ en niet van mensen die hun geschiedenis willen bewaren. Wij willen dingen anders doen:
– basis van het monumentenbeleid wordt het ‘hoofd en het hart’ van de mensen, hun emoties en liefde voor hun geschiedenis, dus meer bottom up.
– we gaan actief verhalen optekenen rond monumenten en plekken waar mensen wat mee hebben (heet officieel oral history).
– we zoeken mogelijkheden om mensen monumenten te laten ‘adopteren’, mee doen aan klein onderhoud, rondleidingen geven, geschiedenis optekenen etc.
– de verbreding van het monumentenbeleid naar ‘ensembles’; we zoomen een beetje uit en kijken naar de rol van gebouwen/objecten in een groter geheel.

Om een begin te maken met het optekenen van de verhalen van mensen, stond de OGP op Monumentendag in de drie kernen. In Maasland bij Nieuw Huis ter Lucht, in Schipluiden in de Dorpsstraat bij het oude slachthuis en in Den Hoorn op twee plekken aan de Woudselaan. Dat ophalen van verhalen moet straks natuurlijk systematischer gebeuren. De resultaten die zijn opgetekend worden in samenwerking met de historische verenigingen uitgewerkt.

In Maasland heeft OGP verhalen verzameld van bewoners van de Nieuw Huis ter Lucht. Deze straat is de eerste sociale woningbouw van Maasland en in 1913 gebouwd. Om een beeld te krijgen van de oude kamerindelingen van de huizen mocht OGP bouwtekeningen van renovaties uit 1957 en 1976 lenen van Wonen Midden-Delfland. Veel bewoners vonden het jammer dat in de jaren zeventig de glas-in-lood schuifdeuren eruit waren gesloopt. De openslaande deuren naar de tuin zijn toen ook verwijderd. Iedereen was van mening dat deze terug moeten komen: het stoepje is nog steeds aanwezig! Sommige bewoners wonen er al meer dan 50 jaar en zouden absoluut niet willen dat er nieuwbouw voor in de plaats komt. Gelukkig zijn er ook geen plannen in die richting en hopen wij over twee jaar het eeuwfeest van de straat te mogen vieren.

Boekjes bekijken met oude ansichten van o.a. Nieuw Huis ter Lucht

In Den Hoorn stond de Woudselaan in het tuindersgebied van het Harnasch centraal. Bij het gemaal de Eensgezindheid en bij de houten tuinderschuur op nr. 12 – die op zich al een hele historie heeft doorgemaakt na zijn oprichting in 1938 – konden herinneringen worden opgehaald. Verteld werd hoe paardenmest werd afgemijnd, op de paardenmestveiling in Delft nabij de visbank. Een schuit mest kostte in november zo’n beetje 100 gulden maar in februari moest je er weleens 200 gulden voor neertellen.

 

Herinneringen ophalen bij gemaal de Eensgezindheid

Herinneringen ophalen bij gemaal de Eensgezindheid

In Schipluiden bleek het oude slachthuis naast café De Vergulde Valk van binnen nog helemaal intact, compleet met de haken om het vlees aan op te hangen. Een dorpsgenoot herinnerde zich nog, dat als op maandag hun varken voor de slacht was afgeleverd, ze ’s middags uit school naar het slachthuis renden om de blaas te mogen ophalen, die ze opbliezen en dichtbonden zodat ze er dan mee konden gaan voetballen.

In Schipluiden staat de kraam voor het voormalige slachthuis; aan de deuro.a. een foto van slager Janszen met twee Paaskoeien.

In Schipluiden staat de kraam voor het voormalige slachthuis; aan de deuro.a. een foto van slager Janszen met twee Paaskoeien.

 

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.