OGP wil duurzaamheidsfonds

OGP wil graag investeren in duurzaamheid. We zijn blij dat dit in onze gemeente onderwerp van gesprek is. De duurzaam_startpagina_nl7energievisie van onze gemeente wordt binnenkort opnieuw behandeld in de gemeenteraad. Daarop vooruitlopend hebben wij aangegeven dat wij graag een duurzaamheidsfonds willen oprichten. Uit dat fonds kunnen bijdragen worden verstrekt aan inwoners en ondernemers voor duurzame, groene initiatieven. Als de investering het beoogde rendement heeft opgeleverd, kunnen de gelden terugvloeien in het fonds. Hierdoor wordt de pot voor echte subsidies kleiner, terwijl we wél werkelijk duurzaam rendement genereren. Ook plaatselijke ondernemers en mensen met een kleinere beurs kunnen we zo een rol te geven in de verdere ontwikkeling van een duurzame gemeente. Een win-win-situatie, denken wij. Wat ons betreft onderzoeken we op korte termijn de mogelijkheden voor het oprichten van zo’n fonds. Tijdens de begrotingsbehandeling op dinsdag 10 november leggen we ons idee voor aan de andere raadsfracties en het college.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.