OGP voor rust en stilte

OGP wil de groene stiltegebieden van Midden-Delfland beschermen. Want rust en stilte zijn kenmerkend voor onze stiltegebiedlandschapskwaliteit en essentieel voor de bescherming van de fauna in die stiltegebieden. Helaas ervaren wij steeds meer geluidsoverlast, óók in de gebieden die de provincie heeft aangewezen als stiltegebied. Denk maar aan het geluid van vliegtuigen, auto’s en lawaaiige recreatie van bijvoorbeeld zuipschuiten. We hebben onze zorgen gedeeld met het college. Wij zijn blij dat het college deze zorgen herkent. Maar het stiltebeleid in onze gemeente is nog te onsamenhangend en staat niet nadrukkelijk genoeg op de agenda. Wij willen daarom op korte termijn komen tot een samenhangende aanpak om de stilte te bewaren en geluidsoverlast actief te bestrijden. We vragen speciale aandacht voor de uitbreiding van het aantal vliegtuigbewegingen van Rotterdam-The Hague Airport en de monitoring van de geluidstoename na aanleg van de A4 en de Blankenburgverbinding. Verder willen wij echt graag iets doen aan de geluidsoverlast van “zuipschuiten” die door ons buitengebied varen. Tijdens de begrotingsbehandeling van dinsdag 10 november roepen we het college op hiermee voortvarend aan de slag te gaan.

 

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.