Alternatieve locatie Maaslandse Dam

Maaslandse DamDe ontwikkeling van de Maaslandse Dam is een langlopend dossier. Na de sanering van de diverse kassen was er geen belangstelling voor de (dure) kavels met een combinatie van wonen en werken. Na een periode van bezinning werd er een nieuw inrichtingsplan opgesteld met een deel geclusterde bouw en een deel vrijstaande woningen.

Voor de geclusterde bouw – De Meent – is voldoende belangstelling. De woningen op De Meent staan nu in de verkoop. De woningen in het middengebied leken minder in trek. Daarbij was er weerstand tegen het volbouwen van het prachtige, open middengebied van de Maaslandse Dam. OGP wilde het open middengebied met haar karakteristieke zichtlijnen graag behouden. De Provincie gaf toestemming om voor de vrij liggende woningen in het tussengebied te zoeken naar een goed alternatief. Eén van de mogelijkheden hiervoor is het bouwen op andere locaties. De Provincie hanteerde wel een tweetal uitgangspunten: bouwen kan alleen daar waar het goed past in de omgeving en het totaal aantal woning mag niet boven de 42 uitkomen.

Tegen de dorpskern van Schipluiden is nu een alternatieve locatie voor de Maaslandse Dam gevonden. Het gaat om de groenstrook tussen de volkstuinen en Akkerleven. OGP is voorstander van het collegevoorstel om hier 10 tot 15 woningen te realiseren. Met dit alternatieve plan kan het middengebied op de Maaslandse Dam het open karakter behouden, terwijl toch kan worden voorzien in dekking voor het totale project. De zichtlijnen op de Maaslandse Dam kunnen daar dan behouden blijven. Dit draagt bij aan de landschappelijke kwaliteit van dit mooie stuk Midden-Delfland. Tegelijkertijd krijgt Schipluiden een mooie en logische uitbreiding van het dorp. Deze uitbreiding is goed voor Schipluiden, omdat er woningen worden gebouwd waar belangstelling voor is onder de bevolking van Schipluiden. Hierdoor kan ook de doorstroming een impuls krijgen. Daarbij is het waarschijnlijk mogelijk om vier woningen in de sociale sector te bouwen. Ook dat vinden we een goede ontwikkeling. Kortom, wij zien deze plannen graag verder uitgewerkt!

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.