Vragen en besluitvorming omtrent de opvang van asielzoekers in Den Hoorn

korte toelichting vanuit OGP-fractie

De beoogde locatie in de Harnaschpolder

Sinds we hoorden over het idee om tijdelijk 225 vluchtelingen in Den Hoorn op te vangen, krijgen we als OGP-fractie veel vragen. Dat vinden we goed, want wij maken deel uit van de gemeenteraad en uiteindelijk moeten we beslissen over de opvang van vluchtelingen en hoe dat zal gebeuren.

Omdat we veel vragen via e-mail ontvangen, lijkt het ons handig om de meest gestelde vragen en hoe we daarmee omgaan duidelijk te maken. Dit bespaart ons tijd, omdat we de komende weken veel werk hebben met lezen en informatie verzamelen om een goed besluit te kunnen nemen. Bovendien is het dan ook meteen duidelijk voor iedereen die nieuwsgierig is maar ons nog niet heeft gevraagd.

We merken dat sommige zaken herhaaldelijk naar voren worden gebracht.

Het is allang besloten, dit is alleen nog maar voor de vorm

Veel inwoners denken dat de beslissing al lang genomen is en dat er geheime afspraken zijn gemaakt. Vanuit ons perspectief als OGP-raadsleden herkennen we dit niet. De burgemeester is niet degene die beslist over de opvang van vluchtelingen in Den Hoorn. Hij werkt aan een voorstel op basis van het besluit dat de gemeenteraad vorig jaar heeft genomen om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van opvang. Dit onderzoek is nu afgerond, er is al communicatie gestart, en voordat het besluit wordt genomen, is er een informatiebijeenkomst georganiseerd om de directe omwonenden te raadplegen. Tijdens deze bijeenkomst hebben veel inwoners hun bezorgdheid geuit over het initiatief. Wij waren aanwezig om naar de inwoners te luisteren en nemen hun zorgen mee in onze besluitvorming. We stellen ook onze eigen vragen als we niet genoeg informatie hebben van het college (burgemeester en wethouders). Zo hopen we eind oktober een weloverwogen besluit te kunnen nemen.

Er worden dingen achtergehouden

Veel inwoners zeggen ook dat er informatie wordt achtergehouden. Bij het besluit om het onderzoek naar de opvang van vluchtelingen in Midden-Delfland te starten, is alle informatie openbaar gemaakt. Dit omvat verslagen van eerdere vergaderingen, inclusief besloten vergaderingen, verslagen van informatiebijeenkomsten in de drie dorpen, enquêteresultaten en andere relevante informatie. Deze documenten zijn nog steeds beschikbaar op de website van de gemeente.

Klik hier voor de website van de gemeente

Sindsdien heeft de burgemeester samengewerkt met het COA, andere gemeenten, de politie, de provincie en andere betrokken instanties om het onderzoek uit te voeren en een voorstel voor te bereiden voor de gemeenteraad. Dit voorstel en alle bijbehorende afspraken zullen eind september aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. De gemeenteraad zal op 25 oktober beslissen of het voorstel wordt aangenomen en uitgevoerd. We geloven niet dat er informatie wordt achtergehouden, maar we hebben nog niet alle informatie die we nodig hebben om een goed besluit te kunnen nemen.

Is de OGP nou voor of tegen dit voorstel?

Wat betreft ons standpunt over dit voorstel: sommige partijen hebben al een duidelijke positie ingenomen, bijvoorbeeld tegen het voorstel. Anderen hebben dat nog niet gedaan omdat ze eerst alle details en afspraken willen begrijpen. Wij willen ook alle informatie hebben voordat we een definitief standpunt innemen. Als OGP kijken we naar dit voorstel voor de mogelijke opvang van vluchtelingen met een menselijke benadering. Enerzijds willen we vluchtelingen helpen, gezien de huidige situatie in Nederland. Anderzijds willen we begrijpen wat dit betekent voor de inwoners van Midden-Delfland en de organisaties die erbij betrokken zijn. Er zijn enkele belangrijke aandachtspunten:

  1. We willen weten wat de mogelijkheden en gevolgen zijn van het verspreiden van de opvang over de drie dorpen, en waarom dit momenteel niet als optie wordt voorgesteld.
  2. We willen een duidelijk inzicht krijgen in alle afspraken met het COA, de politie, scholen, maatschappelijk werk, zorg en andere betrokken instanties, zodat we kunnen afwegen wat dit concreet betekent voor Midden-Delfland.
  3. We willen begrijpen wat er zou gebeuren als de gemeente “nee” zegt tegen dit voorstel. Welke mogelijke gevolgen heeft de spreidingswet en welke andere uitdagingen kunnen zich voordoen met betrekking tot de opvang van vluchtelingen en statushouders?

Kortom, er is nog veel werk te doen voor ons. Ons standpunt zal pas worden bepaald tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 oktober. We zullen dan ook uitleggen waarom we dat besluit hebben genomen en welke overwegingen eraan ten grondslag liggen.

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.