Korte berichtjes uit de raadsvergadering van 26 september 2023

Voorstel van Geen bedenkingen Harnasmolen / 30 woningen aan de Woudselaan Den Hoorn

Woudselaan/Harnaschmolen – Den Hoorn

In 2017 is samen met de omwonenden een goed plan (beeldregiekader) gemaakt hoe de nu geplande wijk van 30 woningen er uit moet komen te zien. En ook op een manier die past bij het karakter van de Woudselaan als groen en historisch laantje. Helaas is het uiteindelijke plan dat nu wordt voorgesteld tot echt anders: de huizen zijn niet naar de Woudselaan gericht maar “naar binnen” en over de groene afscheidingen zijn veel vragen. Zijn die wel te handhaven en worden er straks niet allemaal schuttingen en schuren gebouwd die het doorzicht vanuit de Woudselaan onmogelijk maken? Veel omwonenden hebben daarom om aanpassing van het plan gevraagd. Helaas gaat de gemeente hier niet in mee en worden zowel de afspraken uit 2017 en de huidige bezwaren genegeerd. Vanuit OGP vinden we dat dit niet kan: van een goed doordacht plan met instemming van de bewoners wordt het nu een dichtgetimmerd villaparkje. Een ingediende aanpassing van het voorstel (amendement) om het nog beter te krijgen, kreeg geen meerderheid. We hebben tegen het voorstel gestemd dit plan niet aansluit bij de woningbouwbehoefte van MD, niet aansluit bij de omgeving en geen recht doet aan de uitkomst van de inbreng van de omwonenden over hoe dit het beste kan worden ingepast.

Bestemmingsplan Maaslandse zoom

Maaslandse zoom – Maasland

Dit plan is al eerder besproken, en het is zeer wenselijk om nieuwe huizen te bouwen. Er zullen in totaal 103 huizen worden gebouwd. Er zijn twee belangrijke zorgen: de hoogte van twee gebouwen aan de rand van het plan en de keuze om een fietspad aan te leggen in plaats van alleen een wandelpad aan de achterkant van het plan. Vorig jaar heeft de OGP al aangegeven dat we liever niet willen dat het hier zo hoog wordt, maar tegelijkertijd willen we genoeg huizen hebben. Het bestemmingsplan staat nu toe dat er twee hoge gebouwen worden gebouwd in plaats van één, zoals oorspronkelijk bedoeld. De OGP heeft een voorstel ingediend om slechts één gebouw hoger te maken, met maximaal vier verdiepingen plus een kap. Dit gebouw zal naast de voetbalvelden komen te staan en zal minder opvallen vanwege de bomen en het voedselbos eromheen. Dit aangepaste voorstel is unaniem goedgekeurd. Bovendien heeft de wethouder toegezegd een fietspad aan te leggen. Wij hebben ingestemd met deze wijzigingen in het bestemmingsplan, en het plan is met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Zie ook berichtgeving in het AD: politiek geeft groen licht voor bouw van hoge woontorens https://www.ad.nl/midden-delfland/maasland-gaat-toch-de-lucht-in-politiek-geeft-groen-licht-voor-bouw-van-hoge-woontorens~ac59d023/

Benoeming leden commissie omgevingskwaliteit

Na 1 januari zal de welstandscommissie worden vervangen door de commissie omgevingskwaliteit. Het voorstel vanuit het college is om in de commissie omgevingskwaliteit vier mensen te benoemen die niet uit Midden-Delfland afkomstig zijn. Hoewel zij zeker over goede kennis beschikken, vinden wij het jammer dat er niet beter is gekeken naar wie uit Midden-Delfland in deze commissie zou kunnen zitten. We willen graag dat mensen met echte lokale kennis betrokken worden, bijvoorbeeld mensen die al lange tijd actief zijn in historische verenigingen.

De wethouder gaf als reactie aan dat het de commissie vrij staat om deze mensen zelf om advies te vragen. Hierdoor is het onzeker of lokale kennis nog wel een rol zal spelen bij het beoordelen van verschillende aanvragen. Wij hebben tegen dit voorstel gestemd, samen met Mijn Partij en ChristenUnie. Het voorstel is echter toch aangenomen, omdat de coalitiepartijen ervoor hebben gestemd.

Gestelde vragen en antwoorden:

  • Vragen gesteld over overlast in de wijk Kreekzone. Vanuit de wijk krijgen we momenteel veel vragen over de veiligheid en leefbaarheid in deze wijk. Uit het overzicht van het college komen vervolgens alleen klachten over parkeren en afval. Maar uit de informatie van de inwoners blijkt dat het om meer dan dat gaat. Wij beseffen dat er wellicht gevoelige informatie moet worden gedeeld maar we willen wel meer details. Het college kijkt op welke wijze wij hierover kunnen worden geïnformeerd.
  • Vragen gesteld over verwijderen groenhagen in Boumare voor het kunnen ophalen van minicontainers. Bij nader inzien kan het toch anders en een deel van de hagen kan nu toch worden teruggeplaatst. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald denken we dan maar.
De groenhagen aan de Boumare – Maasland

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.