Korte berichtjes uit de raadsvergadering van 4 juli 2023

De raadsvergadering

Deze vergadering vóór de zomer had veel onderwerpen die ook vóór de zomer moesten worden behandeld:

  • financiële overzichten van verschillende samenwerkingsverbanden
  • een tweede reguliere aanpassing van de begroting
  • het financiële verslag van 2022
  • grondzaken
  • en een uitzondering (ontheffing) zodat wethouder Oderwald (D66) niet in de gemeente zelf hoeft te wonen

Gelukkig was veel van het werk al goedgekeurd in de commissievergadering en kon het in de raadsvergadering snel worden besloten.

Tiny Houses aan de Woudselaan

Vier jaar geleden is op initiatief van OGP gestart met een eerste locatie waar tijdelijk Tiny Houses in Midden-Delfland konden worden geplaatst. Op deze locatie aan de Woudselaan zijn 8 Tiny Houses geplaatst voor een periode van 5 jaar met de mogelijkheid om dat te verlengen met nog eens 5 jaar. Voor de verlenging is door de bewoners met de gemeente de balans opgemaakt hoe het gaat. En wat blijkt? De bewoners zijn positief en hebben de afgelopen jaren echt gebouwd aan een gemeenschap in het groen en veel mensen voorlichting gegeven over hoe ze wonen en leven. De omwonenden zijn zonder uitzondering erg blij met deze vorm van wonen in hun buurt. Met deze positieve uitkomst was het voorstel om de Tiny Houses aan de Woudselaan nog 6 jaar te laten staan. Natuurlijk hebben we daar van harte mee ingestemd.

Voorstel aankoop gronden op Harnaschpolder

Bedrijventerrein Harnaschpolder

Het bedrijventerrein Harnaschpolder is nu nog eigendom van het Bedrijvenschap dat er voor zorgt dat de grond wordt verkocht aan bedrijven die zich hier willen vestigen. Per 1 juli 2024 stopt het Bedrijvenschap maar nog een klein deel van de grond is nog niet verkocht. De gemeente wil deze grond kopen zodat bedrijven uit de dorpen in Midden-Delfland daarheen verplaatst kunnen worden en er dan in de plaats daarvan woningen kunnen worden gebouwd. Op zich een prima plan. Maar voor het kopen van deze grond moet een behoorlijke lening worden aangegaan die jaarlijks enkele tonnen kost aan rente tot deze grond weer wordt doorverkocht. We misten vooral een goed onderbouwd plan hoe de gemeente deze risico’s wil voorkomen. In de raad hebben we daarom niet ingestemd met het voorstel en dat werd door de hele raad gesteund. Het college komt in september met een verbeterd voorstel op basis van de suggesties die wij gedaan hebben.

Budget voor toekomstvisie Midden-Delfland 2050

Het komende half jaar wordt gewerkt aan het maken van de toekomstvisie voor Midden–Delfland 2050 als richting voor het te maken beleid de komende jaren. Wij hebben vooral veel aandacht gevraagd voor het betrekken van onze inwoners bij het opstellen van deze visie. En dan vooral de jongeren die over 25 jaar, dan misschien met hun eigen kinderen, ook nog willen genieten van een mooi Midden-Delfland. Gelukkig wordt daar goed in voorzien door het bureau dat de begeleiding gaat doen. We hebben ingestemd met het benodigde budget. Verwachting is dat in de 1e helft van 2024 de visie zal worden vastgesteld.

Kadernota voor de begroting 2024 vastgesteld

De voorbereiding van de begroting voor volgend jaar lijkt vanuit het college vooral te gaan over “zuinigjes aan” omdat er niet veel financiële ruimte is. We hebben vooral aangegeven goed te kijken naar mogelijk oud beleid dat geschrapt kan worden ten gunste van wat we wel nieuw willen. Daarnaast hebben we veel suggesties gedaan voor breder kijken en het vinden van toch meer ruimte in onze gemeenteportemonnee. Het college heeft toegezegd hier bij het maken van de begroting goed naar te kijken.

Vragen gesteld over actuele zaken

Afgesloten fietspad bij de Harnaschkade
  • Vraag over fietspad Harnaschkade in Den Hoorn: het ziet er naar uit dat dit voorlopig nog niet wordt gerealiseerd omdat het college dit koppelt aan de bouw van een brug voor ontsluiting van een perceel woningen. Dat gaat pas na 2025 plaatsvinden. We zijn hier niet blij mee, ook omdat wat vervolgvragen weer niet konden worden beantwoord maar blijven aandacht vragen zodat uitstel geen afstel wordt.
  • Met de collega’s van Mijn Partij en VVD vragen gesteld over het onderzoek naar rechts-extremisme in Midden-Delfland. Dit naar aanleiding van berichtgeving in het AD. We zijn enigszins gerustgesteld dat voor onze gemeente blijkbaar geen stiekem onderzoek is gedaan naar personen.

En dan nu een -welverdiend- zomerreces. Het waren bijzonder drukke maanden en na de zomer wordt het niet rustiger met besluitvorming over de opvang van vluchtelingen in midden-Delfland, de selectie en benoeming van onze nieuwe burgemeester en de begroting voor 2024.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.