Veelgestelde vragen centrumplan Den Hoorn

centrum-den-hoorn-1Voor wie het nog eens heel helder op een rij wil zetten. De top zeven meeste gestelde vragen over het centrumplan Den Hoorn. Mét antwoorden, uiteraard.

1. Is er in het dorp wel plek voor een tweede supermarkt?
Ja, de supermarkt wordt gebouwd op het terrein tegenover de huidige Plus. Daar is voldoende plek voor een nieuwe supermarkt en 70 parkeerplaatsen die voor deze nieuwe supermarkt nodig zijn.

2. Is er behoefte aan een tweede supermarkt?
Hier is de afgelopen jaren drie keer onderzoek naar gedaan. Uit die onderzoeken blijkt dat er te weinig winkels zijn in Den Hoorn. De huidige supermarkt is te klein. Veel mensen winkelen buiten Den Hoorn. Er is behoefte aan extra winkels en extra supermarktruimte. Dan trekt de koopkracht in Den Hoorn aan. Dit is ook goed voor huidige ondernemers.

3. Waarom moet er per se een Jumbo komen?
Dat hoefde niet per se, maar dat was in 2013 wel de uitkomst van een prijsvraag die door Jumbo werd gewonnen. De vorige raad besloot toen dat Jumbo de tweede supermarkt mocht maken. In het algemeen  gaat de politiek niet over welke winkel in een winkelcentrum komt, maar vanaf dat moment ligt dat in dit geval anders. De gemeente en Jumbo/Waaijer sloten een intentieovereenkomst waarin staat dat Jumbo/Waaijer in Den Hoorn een supermarkt mag bouwen. Als de gemeente deze overeenkomst opzegt, dan kan Jumbo/Waaijer een claim voor een schadevergoeding indienen. Dat kost geld en leidt tot nieuwe rechtszaken.

4. Waarom kan het oude plan van Van Leeuwen/Plus niet worden uitgevoerd?
Het oorspronkelijke plan van Van Leeuwen/Plus kan niet worden uitgevoerd, omdat het plan van Jumbo/Waaijer daar niet in past. En dat plan moet sowieso worden uitgevoerd, die afspraak is al in 2013 gemaakt.

5. Waarom werken Van Leeuwen/Plus en Jumbo/Waaijer en de gemeente niet gewoon samen aan een goed plan?
Er is twee jaar gewerkt aan een compromisplan waarin de Plus en de Jumbo samen in een nieuw pand zouden kunnen komen. Dan zou de Plus kunnen uitbreiden. Het is uiteindelijk niet gelukt een compromisplan te bedenken waarmee alle partijen het eens zijn.

6. Zouden er géén aanpassingen of maatregelen nodig zijn als er géén extra supermarkt zou komen?
Op dit moment zijn er te weinig parkeerplaatsen. Bovendien zijn niet alle straten zó ingericht dat fietsers en voetgangers het centrum veilig kunnen bereiken. Dat is een probleem. Ook als er geen extra supermarkt zou komen, zou hier wat aan gedaan moeten worden. Bovendien is Den Hoorn de afgelopen jaren gegroeid, er wonen meer mensen en er is meer verkeer. Daar moet het centrum op worden aangepast. Dat zou ook zo zijn als er geen extra supermarkt zou komen. Veel van de maatregelen die straks getroffen worden, zouden dan ook ingezet zijn.

7. Hoe kan ik met de fractieleden van OGP over dit centrumplan praten?
De fractieleden uit Den Hoorn zijn Sonja Smit en Niek Knaap. Sonja Smit is bereikbaar via 06-12202856 of via email: s.smit@ogp-md.nl De contactgegevens van Niek Knaap zijn: 06-54974741 en n.knaap@ogp-md.nl

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.