Korte cursus gemeentepolitiek

slides-gemeentehuisKorte cursus gemeentepolitiek voor nieuwsgierige inwoners

13 maart, 29 maart & 10 april deelname gratis

In maart 2018 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraden in Nederland. De gemeente is een belangrijke bestuurslaag, veel taken zijn door het rijk ‘gedecentraliseerd’. Sommigen gaan zo ver dat ze stellen dat gemeenten/burgemeesters beter het land kunnen runnen dan ‘Den Haag’. Wat we daar ook van denken, de gemeente is heel belangrijk voor een grote groep burgers en landschappen zoals Midden-Delfland. Er hangt dus veel af van goed lokaal bestuur en dat is spannend voor kleine gemeenten, zoals Midden-Delfland. Dit is niet echt iets waar veel mensen dagelijks aan denken. Maar de komende tijd komen onze inwoners wél weer volop in beeld bij de partijen van de gemeenten. Zij zoeken goede raadsleden en bestuurders.

Tegen deze actuele achtergrond biedt de lokale partij OGP Midden-Delfland u – net als vier jaar geleden – in maart en april een kleine ‘cursus’ gemeentepolitiek aan. Niks partijpolitiek, gewoon om u als inwoner een beetje bij te praten over wat een gemeente nu eigenlijk doet, hoe een gemeente wordt bestuurd en wat je als inwoner kunt doen om beter gehoord te worden. In drie avonden gaat het over de rol van de gemeente, het ‘imago’ van de politiek en over de werkelijke stuurkracht van gemeenteraad en college van B&W. We besteden ook aandacht aan de vraag of er niet meer jongeren actief kunnen worden in de politiek. Tenslotte krijgt u een kijkje achter de schermen van de besluitvorming in een gemeente. Op de laatste avond voeren we onder leiding van onze burgemeester een écht debat in de raadszaal van het gemeentehuis!

In het programma  komen mensen uit verschillende politieke richtingen aan het woord. De cursus wil een bijdrage leveren aan een betere meningsvorming over politiek bij onze inwoners.

De cursus is gratis, u betaalt alleen een bijdrage van 5 euro voor de koffie en thee. De drie avonden beginnen steeds om 20.00 uur en zijn verdeeld over de drie kernen.

Meer informatie bij:

André Buitelaar a.buitelaar@ogp-md.nl of bekijk het hele programma hieronder. Opgeven graag via a.buitelaar@ogp-md.nl of vul het online aanmeldformulier in . Wacht niet te lang, er is een maximum aantal van 25 deelnemers! U krijgt na aanmelding precieze informatie over de inleiders en de locaties.

Het programma

1e cursusavond Wat betekent democratie op gemeentelijk niveau?Den Hoorn maandag 13 maart Programma:1. Kennismaking van de deelnemers2. Wat doet een gemeente eigenlijk, wat is de relatie tot andere overheden?3. Wie bestuurt en wie controleert in een gemeente, wat is dualisme?Pauze

Discussie met o.a.:

4. Hebben jongeren iets met politiek? – met Aart Los (PVDA)

5. Waarom hebben mensen hekel aan politiek? 6. Zou je politiek een beter imago kunnen geven?

2e cursusavondWat doet een gemeente(raad)?Maasland woensdag 29 maart Programma:1. Wat zijn de kerntaken van de gemeente?2. Wat betekent dat concreet in Midden-Delfland, enkele raadsleden geven inzicht in de verschillende onderwerpen.3 Kan een kleine gemeente wel een verschil maken?Pauze

Discussie: Wat is je invloed als raadslid? Een gesprek met raadsleden van verschillen partijen: Frank van Lier (Mijn Partij) en Kees van der Vaart (CDA)

 

3e cursusavondWat moet je kunnen om politiek bestuurder te kunnen zijn?Schipluiden maandag 10 april Programma: Voorlichting over het werk in het gemeentehuis – een écht debat in de raadszaal van het gemeentehuis, onder leiding van onze burgemeester1. Hoe werkt een gemeenteraad in de praktijk?2. Hoe stuurt een college van B&W ambtenaren aan?3. Wat moet je kunnen om raadslid te zijn?

Pauze

Rollenspel: Hoe zou je als raadslid een maatschappelijk probleem met belanggroepen en bestuurders oplossen?

Afsluiting, de deelnemers krijgen een herinneringscertificaat.

 

 

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.