Uitnodiging Brainstormsessie op donderdag 2 september

Staat het nog in uw agenda?

Donderdag 2 september is een belangrijke dag voor onze vereniging.

Dan komen we namelijk bij elkaar om samen na te denken over ons verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode (van maart  2022 t/m maart 2026). Verkiezingen zijn altijd een mooi moment om met extra aandacht te kijken naar waar je je als vereniging voor in wil zetten en hoe je je idealen  wil bereiken.

De wereld is behoorlijk in beweging en dat heeft z’n weerslag op politieke keuzes die we moeten maken (denk aan klimaat, woningbouw, stikstof, gelijke kansen voor iedereen, waterbeheersing). Deze thema’s vragen nadrukkelijk ook om lokale keuzes. De OGP is een lokale partij en daardoor bij uitstek de partij die deze lokale invalshoek kan bewaken.

Op onze brainstormsessie van 2 september gaan we als bestuur, fractie en leden met elkaar aan de slag om te bepalen wat belangrijk is (geworden), welke doelen we willen behalen en hoe we dat  gaan doen. Deze vorm van overleg gaat uit van wat je zou willen bereiken als er geen beperkende omstandigheden zijn. Daardoor viert de creativiteit hoogtij en krijgen nieuwe ideeën alle kans om te ontstaan en openen zich nieuwe invalshoeken.

Belangrijke thema’s zijn bijvoorbeeld:

  • Lokale woningmarkt: welke ideeën kunnen we uitwerken om onze woningvoorraad anders (beter) te benutten en creatief met de ruimte binnen onze dorpskernen om te gaan,
  • Groen: wat is belangrijk en hoe krijgen we dat het beste gerealiseerd in het buitengebied en in de dorpskernen,
  • Directer betrekken van burgers bij besluitvorming: hoe verbeteren we de levendigheid in onze dorpskernen, en hoe organiseren we burgerparticipatie om betrokkenheid met het wel en wee van de dorpen te vergroten
  • Bieden van gelijke kansen
  • Behoud culturele evenementen,
  • Duurzaamheid: welke doelen denken we in de komende periode te kunnen verwezenlijken, welke stappen moeten we zetten om in de toekomst -ook na de komende raadsperiode- op voort te kunnen borduren,
  • Verkeer: welke ideeën zijn er om de verkeersafwikkeling in onze dorpskernen en het buitengebied te verbeteren
  • En natuurlijk de ideeën waar u aandacht voor wil vragen

Belangrijke zaken waar de mening van onze leden en dorpsgenoten ertoe doen. We verwachten een grote opkomst. We hebben een aantrekkelijk programma opgesteld en rekenen op veel deelnemers. In verband met de organisatie van deze bijeenkomst vragen we u om zich vóór 30 augustus op te geven bij onze voorzitter, Jose Chung of penningmeester Gerard van Vliet. Voor leden graag ook  aangeven of u lekker een pizza mee komt eten.

Programma

18:30 – Bijpraten onder het genot van een lekkere pizza en een glaasje wijn of fris (OGP leden)
19:45 – Ontvangst belangstellenden met koffie of thee
20:15 – Start brainstormsessie
22:00 – Samenvatting van de hoofdpunten van de avond en toelichting op het vervolg
22:30 – Afsluiting met drankje en een hapje

We zijn te gast in het Trefpunt, Kerkplein 11, Maasland

U kunt zich aanmelden via de e-mail: geervliet@kabelfoon.nl of jose.chung@me.com

We rekenen erop u te mogen begroeten op 2 september in het Trefpunt en verheugen ons op een creatieve en inspirerende avond.

Tot ziens op 2 september!!

Namens bestuur en fractie,
Jose Chung en Jakob Jongsma

Foto: OGP

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.