In gesprek met leden en geïnteresseerde inwoners

Afgelopen donderdag 2 september kwamen bestuur, leden en fractie in het Trefpunt in Maasland bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over de onderwerpen die voor de komende jaren belangrijk zijn voor Midden Delfland. En, omdat het meer dan een jaar geleden was dat we elkaar “live” hadden gezien, begon de avond lekker vrijblijvend onder het genot van een drankje en de nodige pizza’s. Fijn om weer eens bij te praten!

Ideeën delen – Foto: OGP

Vanaf 20.00 uur waren ook geïnteresseerde inwoners welkom om mee te denken over de thema’s die de komende jaren de nodige aandacht gaan vragen. Leuk dat meerdere mensen zich betrokken voelden en enthousiast in een ongedwongen setting met de fractie het gesprek aangingen, ideeën hebben aangedragen en soms ter plekke lid zijn geworden van onze vereniging.

Met een creatieve werkvorm zijn ideeën gedeeld over de kansen en bedreigingen voor ons Bijzondere Provinciale Landschap, het groen in de kernen en het buitengebied en de uitdagingen op de woningmarkt voor senioren en jongeren. Natuurlijk kwamen ook de zorgen om goede en betaalbare zorg langs, werden goede suggesties meegegeven om cultuur en cultuurhistorie in Midden Delfland genoeg aandacht te blijven geven. Ook de verdere stappen tot verduurzaming van de gemeente en wat dit betekent voor de inwoners leverden een discussie op met goede suggesties voor het vervolg. Tot slot kreeg ook het onderwerp Bestuur ruime aandacht: hoe zorgen we er voor dat onze gemeente ook de inwoner centraal stelt en denkt vanuit mogelijkheden op alle uitdagingen die ons de komende jaren te wachten staan.

De opbrengst van deze avond geeft een mooie basis voor een verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar. In november wordt een concept van het verkiezingsprogramma in de ALV met de leden besproken.

Advertentie uit de De Schakel MiddenDelfland

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.