Jongerenraad

Op woensdag 9 juni kwam de jongerenraad voor het eerst bij elkaar. Wendy Renzen en ik besloten een paar maanden geleden ook in MD zo’n raad in het leven te roepen, omdat het verstandig is van jongeren te weten hoe zij denken over het leven in ons gebied. We hebben veel reclame gemaakt, maar uiteindelijk gaven 4 mensen zich op, van wie er twee aanwezig waren. Tijmen van 17 en Jamey van 14.

Bart de Vos had een quiz in elkaar gezet om onze kennis van de dorpen te toetsen, Wendy had voor pizza’s gezorgd en samen hebben we het doel van onze nieuw te vormen jongerenraad uitgelegd.

Uiteindelijk ging het natuurlijk om de inbreng van Jamey en Tijmen. Ze gaan zelf proberen meer mensen te betrekken bij ons initiatief en we adverteren nog maar even door om de raad groter te maken. In oktober komen we dan weer bij elkaar.

De zorg van Tijmen is de onbekendheid van het zorgsysteem. Hoe weten jongeren waar ze terecht kunnen als het slecht met hen gaat. Misschien moet er toch meer informatie op de scholen gegeven worden. Hij had zelf via de huisarts om hulp gevraagd en was uiteindelijk naar Delft verwezen. Over die hulp was hij niet enthousiast.

Jamey en Tijmen hebben zich niet prettig gevoeld bij de online lessen en het beperkte contact met leeftijdgenoten. De kwaliteit van de lessen was niet altijd goed en ze hebben het idee dat ze behoorlijk wat gemist hebben.

Ze denken in de komende tijd na over activiteiten die nu juist voor jongeren leuk zijn, bijvoorbeeld zo’n dorpsfeest als in Maasland of in De Lier.

We gaan verder in oktober.

Ria

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.