Stiltebeleid, bijzondere woonvormen en burgerparticipatie

middendelflandOp 8 november behandelt de gemeenteraad de begroting voor de periode 2017-2020. De fractie vindt dat de gemeente met de voornemens in de begroting visie, daadkracht en ondernemerschap toont. Dat komt ten gunste van onze inwoners, de dienstverlening en de gebiedskwaliteit. Ook de komende jaren blijft de gemeente hierin nadrukkelijk investeren, zonder dat inwoners daarvoor extra in de buidel hoeven te tasten. Daar zijn we trots op. We ondersteunen deze lijn van harte. Sterker, het smaakt naar meer!

In de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen beschreven we welke accenten wij aanvullend zouden willen leggen. We vragen bijvoorbeeld extra aandacht voor stiltebeleid, energieneutraal bouwen, bijzondere woonvormen voor starters en senioren, onafhankelijke cliëntondersteuning en burgerparticipatie. Stuk voor stuk echte OGP-punten. Hier komen we tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november op terug. We hopen dat het college en de andere fracties onze ideeën steunen. In de volgende nieuwsbrief laten we u weten wat onze inzet heeft opgeleverd.

OGP staat voor een duurzame samenleving, waarvoor iedereen zich inzet en waarin iedereen participeert. Samen met jong en oud willen blijven we werken aan een vitaal en groen Midden Delfland. Zo maken wij lokaal het verschil. Ons motto blijft: anders denken, samen doen!

Lees hier onze Algemene Beschouwingen inclusief vragen aan het college.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.