Sonja is onze nieuwe wethouder

Tijdens de verkiezingscampagne “hing” ze al in alle dorpen en met het blad de “Sonja” is haar zichtbaarheid nog verder vergroot. We zijn blij dat Sonja in de komende vier jaar zich volledig gaat inzetten voor het besturen van onze mooie gemeente. Woensdag 9 mei heeft de WOS bericht over de voorgenomen benoeming van de drie wethouders van Midden Delfland, met daarin een leuk interview van Sonja.

In de coalitie-besprekingen hebben we ons hard gemaakt voor een herkenbare OGP-portefeuille en we zijn tevreden met het bereikte resultaat. Binnen het  college is Sonja de komende vier jaar verantwoordelijk voor:

  • Duurzaamheid en energie met daarin de ambitie om echte stappen te maken naar een CO2-neutraal Midden Delfland in 2040
  • Klimaatadaptatie, samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland en de Watertafel
  • Het buitengebiedgebied van Midden Delfland inclusief  onroerend goed en grondaankoop en –verkoop, samenwerking met LTO, de gebiedscoöperatie en de sanering van verspreid liggende glastuinbouw
  • Het Bijzonder Provinciaal Landschap, landschaps- en natuurontwikkeling, de Landschapstafel en het versterken van de stad-landrelaties
  • Milieu en de implementatie van de Omgevingswet
  • Cittaslow
  • Personeel en organisatie inclusief de dienstverlening, participatie, ICT en communicatie vanuit de Gemeente.

Hiermee verwachten we de komende 4 jaar zichtbaar te kunnen werken aan hetgeen we als OGP zo belangrijk vinden: een duurzame, groene gemeente Midden Delfland die zich transparant opstelt naar haar inwoners en met hen actief manier samenwerkt. Om al het goede van Midden Delfland de komende jaren verder te versterken.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.