Hoofdlijnenakkoord gepresenteerd

Afgelopen donderdag is het definitieve hoofdlijnenakkoord gepresenteerd met daarin de afspraken die OGP, CDA en VVD als coalitiepartners hebben gemaakt om Midden-Delfland de komende vier jaar (mede) te gaan besturen. Vanuit de OGP-fractie hebben Sonja, Jakob en Niek het gesprek gevoerd om in dit akkoord die dingen op te nemen die voor ons als OGP belangrijk zijn. Het resultaat dat er nu ligt, is een akkoord waarin alles waar OGP voor staat goed tot zijn recht komt. Lees het hoofdlijnenakkoord hier.

De formatiegesprekken zijn in goede en constructieve sfeer verlopen onder leiding van gedeputeerde Adri Bom-Lemstra als formateur. Over veel onderwerpen was bij alle 3 partijen hetzelfde beeld. Daarnaast zijn er veel onderwerpen die al goed geregeld zijn in Midden Delfland. Daarom is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. Verdere invulling van de details vindt plaats in het collegewerkprogramma van het nieuwe college dat op 29 mei wordt geïnstalleerd.

We zijn erg blij dat we op veel onderwerpen doorgaan op de ingeslagen weg van het vorige college en onze OGP-wethouders Govert en Piet. Op weg naar levendige kernen voor onze inwoners, verdere versterking van het buitengebied met oog voor ondernemen en recreatie dat past bij ons bijzondere landschap. “Slow”, maar zeker niet sloom! Nieuw en voor ons belangrijk is dat het aspect duurzaamheid in het akkoord een prominente plek heeft gekregen. De uitdaging om echt zichtbare stappen te gaan zetten naar een CO2 neutrale gemeente zijn groot en daar gaan we ons ook stevig voor inzetten. Net als blijvende aandacht voor een gemeente die werkt voor haar inwoners en ze actief betrekt bij wat er in hun (woon)omgeving gebeurt.

 

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.