Rood licht voor Centrumplan Den Hoorn

Centrum Den Hoorn 011
Het werd op 17 december geen goede dag voor Den Hoorn. Werd eerder al ingestemd met plannen die het voortbestaan van de huizen langs de Harnaskade bedreigen, met het Centrumplan voor Den Hoorn verliep de discussie nog onplezieriger.
De 1370 handtekeningen, het verzet van winkeliers, ruzie en ontwrichting in Den Hoorn, het deerde de coalitiepartijen allemaal niet.
De wethouder sprak zelfs blijmoedig uit dat we ‘dan maar’ bij de rechter moeten uitkomen. Alsof iemand in het centrum Den Hoorn daarop zit te wachten!
De argumentatie van OGP dat de huidige plannen een minuscuul dorpspleintje opleveren – en geen ‘gezellig dorpshart’ –  waar dan ook nog de Jumbo-vrachtauto’s moeten keren, werd niet eens weerlegd. Het voorstel van OGP en Mijn Partij om met een referendum het draagvlak voor de plannen eens en vooral vast te stellen, werd van tafel geveegd onder het motto  ‘we gaan door’. De partijen nemen niet het risico dat de uitkomst zou zijn dat de bewoners deze plannen niet steunen.
Op 19 maart a.s. dus geen referendum over het Centrum plan Den Hoorn.
Gelukkig gaat de stemming over deze manier van besturen – lees voor een nieuwe raad – gewoon door!
Kiezen voor  
‘Anders denken, samen doen’ dus!

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.