Coalitie dreigt Harnas in de steek te laten

 

De drie coalitiepartijen trokken zich tijdens de raadsvergadering over de toekomst van de Harnaskade in Den Hoorn  terug op een ‘eiland van gelijk hebben’.  Het leverde het beeld op van een overheid die doof is voor argumenten  van de oppositie. Een oppositie van OGP en Mijn Partij die met allerlei wijzigingsvoorstellen probeerden te redden wat er te redden viel.

images1I10Z1AI

‘Argumenteren is voor de zwakken’; het College en coalitiepartijen trokken de machtskaart.
Na een aaneenschakeling van ‘halve’, late, onjuiste  informatieverstrekking, was het nu de beurt aan de oogkleppen-strategie van de drie partijen. Het CDA herhaalde als een ‘mantra’ dat er met ‘Den Haag’ geen beter resultaat te halen was voor de Harnaspolder (Midden-Delfland draait straks ongelimiteerd op voor de toekomstige mislukte Haagse expansieplannen). Het laten afspringen van de onderhandelingen zou volgens het College in een ‘diepe crisis’ storten. De coalitiepartijen ondersteunden dit volmondig.
Het betoog van de coalitie kan echte helemaal niet worden onderbouwd, want er is in ons land geen enkel geval bekend waarbij gemeente er uiteindelijk niet uit zijn gekomen en dat rechters of Gedeputeerde Staten hebben ingegrepen! Het zou van lef getuigen om het scherper te spelen en er meer uit te slepen.
De coalitie schuift nu de onbetaalbare rekening  voor het Harnasavontuur van Midden-Delfland gewoon door naar de toekomst.  Kind van de rekening dreigt wél op korte termijn de Harnaskade te worden.

Een OGP motie om tenminste als gemeenteraad vast stellen dat we de bedoeling hebben om de huizen aan de Harnaskade te sparen, werd door coalitiepartijen en de wethouder als ‘knellend’  ervaren. Hun cynische opvatting is dat als je echt ‘groot’ wil besturen, je niet door je inwoners  moet laten ‘inperken’…..
Tijd voor ‘anders besturen’ dus.

Maandag 23 december is de laatste ronde van het debat. Een moedige poging van een raadslid om een ‘reparatie-amendement’ van OGP en Mijn Partij te steunen betekende dat op 17 december de stemmen staakten en dat er een de 23ste herkansing komt.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.