N468 moet beter, maar wel op kosten van de Provincie

N468Er moet dringend iets gebeuren aan de N468 – de weg via Schipluiden naar Maasland. De weg verzakt en de boerenbedrijven aan de N468 moeten bereikbaar zijn voor zwaardere melkauto’s tot 40 ton. Dat is de taak van de provincie, die is eigenaar van de weg. De provincie wil dat wij de weg van de Provincie overnemen. Dat levert ons een hele grote kostenpost per jaar op. Te betalen door de burgers van Midden-Delfland. Dus willen wij wel héél goed nadenken over de voorwaarden: de weg moet bij overname in goede staat zijn en we willen de financiële risico’s voor de komende jaren goed afdekken. Als de gemeente Midden Delfland de N468 overneemt, komt daar wat ons betreft een stevige financiële vergoeding vanuit de Provincie bij.

Tijdens de begrotingsbehandelingen diende de VVD een motie in waarin werd opgeroepen de N468 na een éénmalige opknapbeurt “om niet” vanuit de provincie over te nemen. Daarmee wordt Midden-Delfland eigenaar van de weg zonder dat daar een financiële vergoeding of bruidsschat tegenover staat. De gemeente wordt bij overname verantwoordelijk voor alle financiële consequenties die komen kijken bij het intensieve onderhoud aan deze “probleemweg”. Dat onderhoud kost ieder jaar naar schatting ongeveer 4 ton. Dat is ieder jaar weer 80 euro per huishouden. De weg zomaar en zonder vergoeding van de provincie overnemen, vinden wij dus geen goed idee. Dit is geen verkiezingstijddingetje maar serieuze kost. Het gaat om vele miljoenen. Dus geen thema om ‘even per motie te regelen’.

Reden voor ons om hier in het debat de nodige vragen over te stellen. Omdat ook andere partijen niet echt voelden voor een gratis overname van de weg, is dit stukje uit de VVD motie geschrapt. Hiervoor in de plaats stelden de andere partijen dat ze de weg “onder voorwaarden” wel willen overnemen. Wij stemden niet met de motie in, omdat deze beschrijving wat ons betreft veel te vaag is.

Er ligt al een raadsbreed ondersteunde motie uit 2012 waarin goed onderbouwde voorwaarden zijn opgenomen voor overname van de weg door de gemeente Midden Delfland. In die motie stelde de raad dat de gemeente voor overname van de weg een bruidsschat ter waarde van 24 jaar onderhoud zou moeten krijgen. Dat zou neerkomen op bijna 10 miljoen euro voor de gemeentekas, van waaruit voortaan netjes het onderhoud aan de weg zou kunnen worden bekostigd. Geen onbelangrijke voorwaarde, denken wij.

Met de vage motie die er nu ligt, sturen we onze bestuurders een zware onderhandeling met de provincie in, zonder dat deze een stevige positie mee krijgen vanuit de gemeenteraad. Eigenlijk sturen we ze nu op pad met een soort van blanco velletje papier waarna onze voorwaarden op een later moment nog eens vorm moeten gaan krijgen. Dat vinden wij geen goede zaak: we investeringen graag, zeker als het gaat om onze inwoners en ondernemers. Maar we doen dat wel met een scherp oog naar de gevolgen op langere termijn. Dat is verantwoord.

Wij blijven de onderhandelingen die nu volgen goed in de gaten houden. Als de gemeente Midden Delfland de N468 overneemt, komt daar wat ons betreft een stevige financiële vergoeding vanuit de Provincie bij. We willen de weg de komende decennia namelijk ook goed kunnen onderhouden, zonder dat onze inwoners daar de financieel de dupe van zijn.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.