Midden-Delfland moet nog veel duurzamer!

duurzaamheidAfgelopen dinsdag stemde de raad unaniem in met de begroting voor de periode 2018-2021. Voorafgaand aan de vaststelling van de begroting hield de gemeenteraad de jaarlijkse Algemene Beschouwingen.

Fractievoorzitter Sonja Smit hield in haar tweede termijn vooral een pleidooi voor aandacht voor duurzaamheid. Midden-Delfland moet nog veel groener en duurzamer! Het is namelijk essentieel dat onze gemeente zich gedraagt naar de missie die het zichzelf heeft gesteld. En daar gaat het daar mis. Midden-Delfland is een groene, duurzame, Cittaslowe gemeente. Tenminste, dat zeggen we. We profileren ons met de ambitie in 2040 een CO2-neutrale gemeente te zijn. Een prachtig streven. Een streven ook, dat we bij ongewijzigd beleid nooit zullen bereiken.

Het college komt nu niet veel verder dan subsidieregelingen, laadpalen, ledverlichting en het uitvoeren van een dakenscan. Dat zijn goede manieren om inwoners te betrekken bij de verduurzaming van onze gemeente, maar het grootse effect dat nodig is, blijft daarmee uit. Negentig procent van de CO2-uitstoot komt namelijk van de agrarische sector en vanuit mobiliteit, oftewel verkeer. Als we in die grote sectoren geen kanteling realiseren, als we dáár geen echte veranderingen doorvoeren, dan hebben we in 2040 straks 750.000 zonnepanelen nodig om onze CO2-neutrale doelstelling te bereiken. Misschien zou het passen, maar laten we het slimmer aanpakken.

Laten we niet alleen kleinschalige initiatieven steunen en subsidies uitdelen, maar vooral ook actief werken aan zaken die veel meer opleveren. Bijvoorbeeld de aansluiting van de glastuinbouw op de warmterotonde, duurzame warmtewinning en monovergisting van mest tot duurzame kunstmest en biogas. Het is goed dat we zijn aangesloten bij het Energieakkoord Tuinbouw, maar doe er ook iets mee. Denk bijvoorbeeld ook aan de oprichting van een eigen energiecoöperatie en een revolverend energiefonds, waarmee je vanuit een vaste pot geld steeds opnieuw kunt investeren in duurzame initiatieven. Of, doe eens gek: we zouden misschien zelfs een grote windmolen kwijt kunnen op het bedrijventerrein.

Het college staat open voor onze ideeën. Dat is natuurlijk positief. Maar wij willen meer echte acties en samenhangende initiatieven. Onze energietransitie heeft een versnelling nodig. Blijven we er te weinig aan doen, dan zijn we over twee jaar zeker niet meer de duurzaamste gemeente van
Nederland. Wij beloofden het college binnenkort met nieuwe concrete voorstellen en initiatieven te komen. Houd ons in de gaten!

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.