OGP wil een snelle duurzaamheidsimpuls van 500 000 euro voor burgers en ondernemers

DSCF3315

OGP heeft in de gemeenteraadsvergadering van 28 mei gepleit voor het instellen van een Investeringsfonds voor duurzame energie voor burgers en ondernemers. Aanleiding was het bedrag dat overbleef op de eindafrekening van de bouw van het nieuwe gemeentehuis. De bouw bleek uiteindelijk ruim een half miljoen euro minder duur dan gepland.
De OGP fractie wil dit geld niet laten verdwijnen in de algemene middelen van de gemeente. Daarom stelde zij op 28 mei voor om het overschot te reserveren voor het stimuleren van het duurzamer maken van Midden-Delfland.
Dit keer door burgers en ondernemers. Duurzaamheid was tenslotte ook een belangrijke doelstelling bij de bouw van het gemeentehuis.
De fractie diende een motie in voor het instellen van een duurzaamheids-investeringsfonds.
Alle andere partijen, geen uitgezonderd, vonden de intentie en het doel van de motie ‘sympathiek’.
Maar vanwege de vorm waarin het voorstel was gegoten steunden ze desondanks deze motie niet !?
Het college van B&W stelde bij wijze van compromis voor om het halve miljoen nog even niet bij de reserve te voegen en pas bij de begroting 2014 een definitieve keuze voor een besteding te maken. Voor het college is dat natuurlijk prettiger, want dan is het geen ‘oppositievoorstel’ meer!  Zo gaat dat in de politiek…..

Omdat het college ‘duurzaamheid’ in de tweede helft van dit jaar uitgebreid op de raadsagenda belooft te zetten, heeft de fractie de motie dan ook maar even bevroren. Bij de gemeentebegroting voor 2014 zal dus moeten blijken of de mooie woorden van de andere fracties en het college zelf ‘duurzaam’ blijken te zijn.
De inzet van de OGP fractie voor duurzaamheid is dat ‘op zeker’ wel!

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.