Gezondheidscentrum Maasland: Brussel als boeman of alibi?

media_xl_1283214

Een tijdje geleden organiseerde OGP een stamppotmaaltijd over het gezondheidscentrum in Maasland met initiatiefnemers en belangstellenden. Het enthousiaste gesprek ging over de stand van zaken en het benoemen van mogelijkheden en belemmeringen.

Al 10 jaar is het Groene Kruis intensief bezig om dit plan van de grond te krijgen. Nu lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen, huis- en tandartsen en de woningstichting doen actief mee in de voorbereiding.

Zo’n gezondheidscentrum is belangrijk om ervoor te zorgen dat een ‘kleine kern’ als Maasland op langere termijn een goed voorzieningenniveau houdt. Je zou verwachten dat het gemeentebestuur dan alles uit de kast haalt om mensen die hier helemaal voor gaan, actief te steunen. Maar dat valt tegen. Het College van B&W blijkt het liever op safe te spelen en zegt alleen een bedrag (€200.000) toe, waarvan het zeker weet dat het later geen last oplevert met de regels uit ‘Brussel’.
Om een gezondheidscentrum in Maasland van de grond te krijgen is echter meer nodig. De initiatiefnemers vragen ook om een lening en een garantstelling van de gemeente. Dat is met terughoudende banken helaas noodzakelijk. Maar ook iets wat de gemeente uiteindelijk helemaal geen geld hoeft te kosten. Volgens Wonen Midden-Delfland en Het Groene Kruis mag dit ook van ‘Brussel’, mits die steun past in een overheidsplan om de kernen in de toekomst leefbaar te houden. De echt vraag is dus heeft het College van B&W een beleid om voor de kernen van Midden-Delfland op langere termijn de nodige voorzieningen te garanderen?
Dat is geen theoretische vraag, want zonder de garantstelling en de lening van de gemeente kan het gezondheidscentrum in Maasland niet gerealiseerd worden. Het is natuurlijk ook gewoon een belangrijke vraag naar het toekomstig voorzieningenniveau voor onze kernen.
De gemeente Midden-Delfland hoeft hierbij het wiel niet uit te vinden en kan putten uit tal van voorbeelden in het land waar gemeentes waar Brussel wél toestemming voor overheidssteun heeft gegeven. Dus waar wacht het college nog op?
OGP Midden-Delfland zal zich hard maken voor een creatief en gedurfd beleid, omdat een vitale kern Maasland een vernieuwend gezondheidscentrum nodig heeft!

Als u met ons mee wilt denken wat het verhaal voor Brussel moet worden, horen we dat graag! Voor ons is samenwerken met de bevolking de eerste winst!

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.