Weidevogelpact Midden-Delfland: meten is weten!

weidevogelpactIn het kader van het “Weidevogelpact” zijn deze maand opnieuw tellingen verricht om de weidevogelstand in kaart te brengen. Dat vinden wij een goede zaak. De aanwezigheid van weidevogels is namelijk een indicator voor de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland. Monitoring van de weidevogelstand is van essentieel belang. We zijn dan ook heel benieuwd naar de uitkomsten van de nieuwe tellingen. We hopen dat deze een positief beeld laten zien!

De afgelopen 30 jaar is ruim 3.000 hectare open weidegebied omgezet in recreatiegebied, bos, waterplassen, bedrijventerrein en woonwijken. Binnen de overblijvende open oppervlakte is de landbouw geïntensiveerd. Deze ontwikkelingen in ons gebied hebben een negatieve invloed gehad op de weidevogelstand. Er zijn in ons prachtige gebied helaas steeds minder weidevogels. Dat is heel slecht nieuws. Gelukkig doet een aantal partijen zijn best dit tij te keren.

In het “Weidevogelpact Midden-Delfland” werken vijf gebiedspartijen samen aan het versterken van Midden-Delfland als leef- en broedomgeving voor weidevogels. Het pact is tot stand gekomen op initiatief van provincie Zuid-Holland, in samenwerking met gemeente Midden-Delfland en de pactpartijen zelf. Het Weidevogelpact maakt deel uit van het programma de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS). Dit gebiedsprogramma  zorgt ervoor dat er, naast de aanleg van 7 kilometer snelweg, een gebied van 7 vierkante kilometer in Midden-Delfland wordt ontwikkeld met ruimte voor natuur, recreatie en nieuwe kansen voor duurzame melkveehouderij. Het Weidevogelpact geeft  invulling aan de IODS afspraken over weidevogelbeheer met als doel de weidevogelstand voor lange termijn duurzaam te verbeteren.

Natuurmonumenten, KNNV afdeling Delfland, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, LTO Noord afdeling Delflands Groen en de Weidevogelwacht Midden-Delfland werken sinds de ondertekening van het pact intensief samen. Ze onderzoeken hoe de weidevogelstand er precies voor staat, ze monitoren dit en spreken af welke maatregelen nodig zijn om de weidevogelstand duurzaam te versterken. Alle betrokken partijen hebben een belangrijke eigen rol in het weidevogelbeheer en het versterken van de weidevogelstand. OGP-wethouder Van Oord woonde afgelopen jaar de ondertekening van het pact bij (foto).

 

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.