Motie vuurwerkverbod

In de raadsvergadering van 28 januari besloot OGP een Motie Vreemd aan de Orde van de Dag in te dienen. In de motie spraken ons uit voor een algemeen vuurwerkverbod in Midden Delfland. Onze argumenten daarvoor zijn natuurlijk duidelijk. Hoe leuk vuurwerk ook kan zijn en hoe je er ook van kan genieten, de nadelen zijn groot:

  • Ernstige milieuvervuiling
  • Overlast voor mensen met longaandoeningen en voor dieren
  • Veel vandalisme en dus enorme schade (15 miljoen in het afgelopen jaar)
  • Zwaar lichamelijk letsel voor (dit jaar) 1350 personen
  • Overbelaste en geschoffeerde hulpverleners

Al in 2017 noemde de Onderzoeksraad voor Veiligheid Oud en Nieuw de onveiligste gebeurtenis van het jaar. Dit jaar worden de geluiden om  consumentenvuurwerk gedeeltelijk of helemaal te verbieden steeds sterker. Veilig vuurwerk bestaat nu eenmaal niet en het verdrietige is ook nog eens dat in veel gevallen omstanders slachtoffer worden. In december kwamen de oogartsen uit Rotterdam al op de televisie om over de operaties te praten die zij moeten verrichten. Afschuwelijke verhalen.

Zo langzamerhand is het voor ons allemaal wel duidelijk dat het milieu bijzondere aandacht verdient. Dat zou je niet zeggen als je weet hoe ernstig vervuild de lucht is op 1 januari om 3 uur ’s nachts. En de volgende ochtend zien we overal in Nederland enorme ladingen afval.

In Midden Delfland valt het allemaal wel mee. Dat argument werd vaak in de raadsvergadering gebruikt. Voor zover we weten waren er geen gewonden en was de schade ongeveer 2000 euro en dat willen we graag zo houden.

In Rotterdam, het Westland, Delft en Den Haag zijn initiatieven gekomen om tot een algeheel vuurwerkverbod te komen. Dat zorgt ervoor dat ook wij, die omringd worden door deze gemeenten, ons af moeten vragen wat ons standpunt is. Het is vrij eenvoudig om vanuit het Westland of vanuit Delft naar ons gebied te komen om vuurwerk af te steken.

De regering beraadt zich: OGP wilde daar niet op wachten. Soms moet je voorop lopen. Interim burgemeester Remkes uit Den Haag hield daarover in Buitenhof een gloedvol betoog: hoe kunnen we deze vervuiling en deze onveiligheid blijven accepteren?

Met onze motie wilden we ook een debat in de raad voeren: hoe denken de andere partijen over een algemeen vuurwerkverbod? Onze motie haalde het niet, maar het gesprek is gevoerd en we zullen er zeker op terugkomen.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.