Maatregelen CO2-reductie verkeer

De MRDH gemeenten (Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer) hebben met elkaar afgesproken de CO2 uitstoot van het verkeer te verminderen. Op dit moment is een vijfde van de CO2  uitstoot afkomstig van het vervoer van mensen en goederen. Het doel is om al in 2015 een uitstoot te hebben die 30% lager is dan in 2016. Deze ambitie is door alle gemeenteraden onderschreven. Naast het verminderen van de uitstoot is m schoon, stil en energiezuinig vervoer, dat minder ruimte in beslag neemt van belang voor de regio.

Om de doelstelling te realiseren is een pakket van maatregelen bedacht. De ene maatregel past beter bij een hoog stedelijk gebied de ander meer bij kleine kernen de volgende is breed toepasbaar. De rol van de gemeente is te besluiten welke maatregelen er genomen gaan worden. De gemeente is ook het best op de hoogte van de mogelijkheden en onmogelijkheden.

In december heeft de raad van Midden-Delfland een keuze gemaakte uit deze lijst. Een deel van de maatregelen was al in uitvoering of zat in de pijplijn. Ter aanvulling daarop is door de raad besloten om te onderzoeken  hoe zonder uitstoot bestratings- en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en hoe het wagenpark van de gemeente en de zakelijkreizen zonder emissie kunnen. Verder gaat bekeken worden op welke wijze het aantal auto ritten naar school in plaatse van met de auto per fiets of voet kan plaats vinden. Wanneer straten (gepland) onderhoud nodig hebben worden (nieuwe) ontwikkelingen meegenomen in het ontwerp in samenwerking met de bewoners.  Denk dan autodelen, elektrisch rijden, waterberging, fiets parkeren, ruimte voor spelen.

Als OGP zijn we tevreden met de lijst van maatregelen. Specifiek met de laatste twee maatregelen. De vermindering van het aantal auto bewegingen rondom de scholen ook goed voor de verkeersveiligheid rondom de scholen. Het betrekken van de genoemde aspecten rondom de herinrichting van straten kan daarnaast ook nog ruimte geven voor extra groen in de dorpen. En goed dat dit in samenspraak met de bewoners gaat. Anders Denken Samen Doen.

Om daadwerkelijk tot de gewenste vermindering van CO2 uitstoot te komen zijn daarnaast ook Europese en nationale maatregelen noodzakelijk.

Molenweg (Foto: OGP)

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.