Kritisch op geplande gasboring Maasland

NAM bezoekDe Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft het voornemen tot de aanleg van een nieuwe boorput in Maasland. De NAM is van plan hier gas te winnen door toepassing van de frackingtechniek. Woensdag 18 februari gingen raadslid Jakob Jongsma en raadscommissielid Jamie van Son op bezoek bij de reeds bestaande NAM-locatie in Maasland. Zij wilden weten of het gasveld in Maasland vergelijkbaar is met dat in Groningen. Krijgen wij mogelijk te maken met dezelfde problematiek? En hoe zit het met mogelijke schade aan onze (historische) gebouwen? Zijn de boringen gevaarlijk voor ons gebied?

Het gasveld onder Maasland is niet vergelijkbaar met dat in Groningen. Het gasveld bij Slochteren is heel erg veel groter dan het gasveld in Maasland. De bodem in Maasland daalt naar verwachting langzaam. De totale bodemdaling wordt geschat op slechts 8 tot 10 centimeter over een periode van 30 jaar. Het is daarom onwaarschijnlijk dat we in Midden-Delfland te maken krijgen met aardbevingen. Op de nieuwe locatie wil de NAM conventioneel fracken. Deze techniek is niet vergelijkbaar met het fracken naar schaliegas, dat recentelijk negatief in het nieuws is geweest. Conventioneel fracken brengt aanzienlijk minder risico’s met zich mee. Dat is een geruststelling.

Toch maken wij ons om een andere reden zorgen. De verwachte bodemdaling bedraagt 8 tot 10 centimeter. Dat veroorzaakt misschien geen aardbevingen, maar zorgt wel voor andere problemen. Immers, de bodem daalt, terwijl het grondwaterpeil gelijk blijft of zelfs stijgt. Dit betekent dat de waterstand in en rond Maasland zeker zal stijgen. Wij willen voorkomen dat de historische dorpskern van Maasland in de toekomst te kampen krijgt met wateroverlast. OGP wil daarom éérst zeker weten dat we onze Maaslandse voeten droog houden. Wat ons betreft wordt er pas geboord wanneer deze garantie afgegeven kan worden!

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.