Harnaschpolder: verrassend duurzaam en goed voor werkgelegenheid

postnlOnlangs bracht ik als raadslid een bezoek aan het bedrijventerrein Harnaschpolder. Het is fijn om te constateren dat er sinds de openstelling van de A4 aanmerkelijk meer belangstelling is voor dit bedrijventerrein. Daardoor kan het bedrijvenschap enigszins sturen in de bedrijven die zich hier vestigen. Hierdoor komen er steeds meer bedrijven op het terrein die enerzijds met duurzaamheid bezig zijn en anderzijds werkgelegenheid bieden. Dat sluit mooi aan bij de wensen van OGP!

Het bedrijventerrein scoort goed op de thema’s duurzaamheid en werkgelegenheid. Daarover zijn wij positief. Maar… Er zijn ook nog kansen voor verbetering. Zo blijven wij aandacht vragen voor de groene inpassing van bedrijven op het terrein. Het terrein is nu nog kaal en nog niet af. Maar wanneer het met een paar jaar volledig is bebouwd, zal ook het groen er moeten zijn. Wat mij betreft te beginnen met het lang beloofde groen rondom de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Ook ten aanzien van de werkgelegenheid hebben wij nog aanvullende wensen. Met de komst van een aantal grotere bedrijven, waaronder Post.NL, Bauhaus, DHL en Paardekooper komen er ook gezamenlijk honderden arbeidsplaatsen bij. Bijzonder mooi is dat voor de invulling van bepaalde werkzaamheden wordt samengewerkt met Werkse! (voorheen Combiwerk).  Werkse! begeleidt kandidaat-werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt naar een plaats op de reguliere arbeidsmarkt. Daar waar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt elkaar niet ‘vanzelf’ vinden, is dit bedrijf de verbindende schakel.  Voor de bedrijven op het bedrijventerrein levert dit zeer gemotiveerd personeel op. Een win-win situatie én een goed voorbeeld van participatie. Wij willen dat iedereen kan meedoen aan het arbeidsproces. Wij willen in Midden-Delfland daarom meer “beschutte” werkplekken creëren. Werkse! draagt hieraan een belangrijke steen bij. We hopen daarom dat de samenwerking tussen gemeente, bedrijven en Werkse! verder geïntensiveerd wordt.

Om een indruk te krijgen van de ontwikkelingen op het bedrijventerrein, volgen een aantal voorbeelden van bedrijven die met duurzaamheid bezig zijn.

Post.NL: Het dak van dit pand voorzien van circa 1.100 zonnepanelen.

Bauhaus: heeft in haar ontwerp een mos-sedem dak opgenomen. Dit beslaat het grootste deel van het dakoppervlak. Tevens gebruiken zij energiezuinige LED lampen. Het pand moet nog worden gebouwd.

Van Leeuwen Elektrotechniek: heeft een warmtepomp. Heeft constructieve maatregelen aan het dak laten opnemen om op termijn zonnepanelen te kunnen plaatsen.

DC Berkel: geen gewoon benzinstation, maar eentje die ook LNG en CNG gaat aanbieden. Het gebouw is alleen een grote overkapping waarbij gebruik wordt gemaakt van energiezuinige LED lampen. Het bedrijf DC Berkel is onderdeel van de Blue Corridor. Dat is een route door Europa waarlangs tankstations geplaatst zijn die natural gas leveren. Zo wordt het voor voertuigen mogelijk uitsluitend natural gas te gebruiken en door heel Europa te rijden. Tevens zijn zij al bezig met de opvolgers zoals bio-gerelateerde brandstoffen.

DHL: gaat diverse maatregelen treffen als gevolg waarvan zij een Breeam Excellent kunnen halen. Dit is de op een na hoogst mogelijke score. BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode wordt regelmatig toegepast in Nederland en daarbuiten.

Paardekooper van der Windt Groep: neemt diverse maatregelen. Zij gaan het Breeam Excellent certificaat aanvragen. Elementen in het gebouw die toegepast worden zijn (onder voorbehoud) Glas, gevel en dak met zeer hoge isolatiewaarden resulterend in een zeer lage EPC van o!, anti-lek kranen, LED lampen en een nader te bepalen hoeveelheid zonnepanelen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan ecologische maatregelen zoals veel groen en kasten voor insecten en vogels.

Naast het toepassen van duurzame maatregelen zet het bedrijvenschap ook in op circulaire economie. Om haar ambities waar te maken heeft het bedrijvenschap daarvoor een partij gevonden die nu een onderzoek uitvoert naar de mogelijkheden van circulaire economie. Dit proces bevindt zich nog in de beginnende fase. Gesprekken gaan onder andere over het realiseren van een gebouw dat volledig hergebruikt kan worden doordat het van staal gemaakt is en demontabel is. Hierdoor kan het staal – als het gebouw niet meer nodig is – gebruikt worden voor andere doeleinden en gaat het niet verloren. (Circulaire economie staat hier goed beschreven: http://www.dome-x.biz/circulaire-economie-het-bouwmodel-van-de-toekomst/)

harnaschpolderKortom: het bedrijvenschap timmert aan de weg en doet dat op een manier die past bij het karakter van Midden-Delfland en de visie van OGP. Met oog voor duurzaamheid, groen en onze lokale economie!

Jakob G. Jongsma
raadslid OGP Midden-Delfland

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.