Gratis bomen voor Midden-Delfland – “Groen moet je doen”!

bomenactieOGP zet zich actief in voor een groen Midden-Delfland. Op de jaarlijkse boomplantdag (16 maart) zijn er in Midden-Delfland 12 bomen geplant. Dat is prachtig, maar… wij denken dat onze gemeente nog veel meer bomen kan gebruiken. Daarom hebben we afgelopen weekend 15 jonge laagstam appelbomen uitgedeeld aan inwoners die daar in hun voor- of achtertuin een mooie plaats voor hebben. En dat is niet voor niks. Want groen inspireert, ontspant, geeft lucht en ruimte. En zo bepaalt groen in hoge mate de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Met onze bomenactie is Midden-Delfland weer een stukje groener geworden. En daar doen we het voor!

Inwoners reageerden enthousiast op ons initiatief. Naast veel leuke reacties kregen we ook veel opmerkingen over het onderhoud van groen in onze dorpen en over het kappen van bomen. Veel inwoners zijn hier bezorgd over en willen niet dat er wordt bezuinigd op onze groene leefomgeving. OGP deelt deze zorg. bomenactie2Sterker nog, wij hebben dit de afgelopen periode zelfs aan aantal keer in de gemeenteraad aan de orde gesteld.

In de gemeente wordt gewerkt met en bomenlijst voor de kernen. De bomenlijst zorgt voor minder regels en minder kosten, terwijl we de bescherming van bijzonder waardevolle bomen blijvend kunnen waarborgen. Dat is een prachtig principe, dat wij nog altijd van harte onderschrijven. Recent heeft de OGP tijdens de raadsvergadering  aangeven zorgen te hebben over de manier waarop het college invulling geeft aan het gemeentelijk groenbeleid. OGP ervaart dat er te veel groen uit de dorpskernen verdwijnt. Een deel van dat groen verdwijnt omdat er bomen worden gekapt. Dat doet de gemeente in de meeste gevallen zelf. Dat is op zich geen probleem, groenbeheer is immers een belangrijke gemeentelijke taak. Maar OGP vindt dat de gemeente nu soms inconsistent of tegenstrijdig beleid voert. Concrete voorbeelden zijn de kap van een aantal kastanjes aan de Woudseweg in Den Hoorn en de Hildegaarde in Maasland. De kapwerkzaamheden op die locaties staan haaks op eerdere plannen zoals verwoord in het geldende groenbeleidsplan van de gemeente zelf. Daarbij wordt in veel gevallen een kapvergunning afgegeven terwijl er nog geen afspraken zijn gemaakt over deugdelijke herplant. Dat klopt niet.

Wat ons betreft verdient dit onderwerp meer aandacht. OGP wil graag inzicht in de ‘boombalans’ in onze gemeente. Door periodiek aan te geven hoeveel bomen er gekapt en geplant zijn, kan de boombalans in Midden-Delfland per kern en het buitengebied bijgehouden worden. Daarnaast wil OGP opnieuw met het college en de gemeenteraad in gesprek over de kwaliteit van het huidige groenbeleid in onze gemeente. OGP vond hiervoor steun bij het CDA en Mijn Partij, waarop de portefeuillehouder nadere agendering van dit onderwerp toezegde. Wij houden een (groene) vinger aan de pols. Succes met plaatsen en verzorgen van de boom!

bomenactie3

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.