De zorg gaat veranderen, maar… is dat nu slecht of goed?

akkerlevenEr is de laatste maand veel aandacht voor de veranderingen in de zorg. TV spotjes en radiocommercials komen dagelijks onze huiskamers binnen en beloven dat de zorg straks goed zal gaan. Of luistert u naar het nieuws, leest u de krant en hoort u de zorgaanbieders en GGZ instellingen met hun verhalen dat er straks mensen ‘tussen wal en schip’ gaan vallen? Wie moet u nu geloven? Is het ook duidelijk wát er gaat veranderen? Of verandert er eigenlijk niets? Heeft u er ook vertrouwen in dat u straks nog (de goede) zorg krijgt? En hoe is het nu in Midden-Delfland?

In gesprekken met mensen en overal om je heen komen veelvuldig de begrippen ‘Participatie’, ‘Eigen Kracht’ en ‘Zelfredzaamheid’ naar voren. Dat klinkt goed, maar het is natuurlijk geen zelfrijzend bakmeel. Het is te makkelijk om van mensen te vragen meer zelf te gaan doen zonder ze daarbij te helpen. De afgelopen week zei een cliënt nog tegen mij: “Mevrouw Kardol, ik maak me grote zorgen. Kunt u mij garanderen dat ik in de
toekomst dezelfde zorg blijf ontvangen die ik nu krijg?” Ik moest bekennen dat ik die garantie niet kon geven. Of we het nu leuk vinden of niet: we hebben te maken met forse bezuinigingen. Maar daar houdt het niet mee op. Ja, de spelregels gaan veranderen. Ja, de zorgverlening zal anders zijn dan we tot nu toe gewend zijn. Maar iedere inwoner van Midden-Delfland kan er van verzekerd zijn, dat we niet zullen inleveren op de kwaliteit van onze zorgverlening. Anders? Ja, maar daarom niet minder goed.

Gemeente Midden-Delfland is heel hard aan het werk om alles op bestuurlijk niveau, maar ook op uitvoerend niveau klaar te maken voor 2015. U kunt voor het laatste nieuws terecht via de gemeentesite http://www.middendelfland.nl/keerpunt. Hier vind u veel informatie en kunt u ook vragen stellen.

Als OGP hebben wij ons in onze verkiezingscampagne hard gemaakt voor;
– goede transparante heldere communicatie
– informatieavonden in de kernen
– een adviesraad met daarin kennis van alle domeinen (zorg, jeugd en participatie)

Hier hebben wij de afgelopen periode in én buiten de raadsvergaderingen steeds aandacht voor gevraagd. Déze punten zijn bereikt, en daar zijn we heel bij mee. Maar in januari gaan we pas echt van start
en zullen we gaan merken wat er al goed gaat en wat er nog beter moet. Er staan nog meer punten op ons verlanglijstje om de komende jaren op toe te zien en te sturen.

Zo vinden wij het belangrijk dat:
– kwaliteit van zorg op peil blijft,
– mantelzorg wordt ondersteund,
– dossiers zorgvuldig worden overgedragen,
– privacy wordt gewaarborgd,
– er mogelijkheden komen om werk en mantelzorg te combineren,
– nieuwe zorginitiatieven worden ondersteund,
– er tijd en ruimte is voor preventie.

Wij blijven ons hiervoor inzetten, maar …. We kunnen dat niet zonder u, onze inwoners. Dus heeft u positieve of negatieve ervaringen mail mij via a.kardol@ogp-md.nl of bel 06-13456948. Samen kunnen we deze grote verandering aan!

Anja Kardol
gemeenteraadslid OGP

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.