Betere regels om geluidsoverlast door Zuipschuiten aan te pakken?

Afgelopen juni heeft de fractie wederom vragen gesteld aan het college om te zorgen voor heldere en éénduidige regels om geluidsoverlast vanaf het water door “zuipschuiten” aan te kunnen pakken. En dat vooral samen te doen met het Westland, zodat dit duidelijk is voor de gebruikers van onze wateren en onze toezichthouders helpt in hun dagelijkse werk.

In het Westland hebben ze begin 2022 namelijk de regels in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) aangepast met een heldere overzichtskaart waardoor het voor iedereen duidelijk is waar wel en geen gebruik mag worden gemaakt van versterkt geluid vanaf boten. Om dat ook vanuit Midden-Delfland op dezelfde manier te doen dan voor de hele regio dezelfde regels te hebben, kon tot voor kort niet op enthousiasme rekenen vanuit het college.

Nu geeft het college in reactie op de in juni gestelde vragen aan dat ze wel bereid zijn deze stap te nemen. En dus de regels in Midden-Delfland gelijk te trekken met die van het Westland zodat 1 kaart en 1 set regels voor het hele gebied van kracht is. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Het is dus nog niet helemaal geregeld, maar wij gaan ervoor dat dit op korte termijn wel allemaal definitief is en we met ingang van het vaarseizoen in 2023 met nieuwe en heldere regels onze toezichthouders kunnen helpen hun werk te doen. En daarmee de overlast van zuipschuiten in ons stiltegebied verder terug te dringen.

Ook vanuit de media is onze inspanning opgepakt. Berichtgeving vanuit de WOS is terug te lezen via de volgende link: WOS.nl – Ook stiltegebieden langs vaarten in Midden-Delfland

Daarnaast heeft ons raadslid Niek Knaap in de radio-uitzending van “West wordt wakker” afgelopen woensdag een korte toelichting gegeven. Deze uitzending is te vinden via https://www.omroepwest.nl/radio/aflevering/west-wordt-wakker/270412355# (bijdrage vanaf 07:25).

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.