Een open gesprek over wonen in Midden-Delfland

Over wonen in Midden-Delfland kunnen veel inwoners van deze mooie gemeente meepraten. Jongeren kunnen moeilijk aan een eerste woning komen, starters en jonge gezinnen kunnen vrijwel geen betaalbare woning vinden en senioren hebben weinig mogelijkheden om in hun dorp door te stromen naar een passende woning. Echt betaalbare woningen (koop en huur) zijn heel beperkt beschikbaar. De wachttijd voor een sociale huurwoning in Midden-Delfland bedraagt vele jaren en middeninkomens, die geen woning kunnen kopen maar niet in aanmerking komen voor sociale huur, hebben vrijwel geen alternatief.  

Natuurlijk zijn er goede voornemens genoeg om hier wat aan te doen. Maar de afgelopen tijd heeft ons geleerd dat er geen makkelijke oplossingen bestaan. De woningmarkt en de bouwprijzen werken niet mee om betaalbare huur- of koop woningen te realiseren. Er is veel creativiteit en politieke wil voor nodig om tot uitvoerbare plannen te komen, die écht werken.

OGP Midden-Delfland wil hierover graag een open en openbaar gesprek met u voeren. Wat moet er dan gebeuren en wie hebben we daarbij nodig?

Dat gesprek organiseren we op woensdagavond 21 september. Dan zoeken we met inwoners en betrokkenen naar mogelijkheden om toch stappen te kunnen zetten. Zodat inwoners van Midden-Delfland de komende jaren meer perspectief krijgen op een woning.

We hebben twee personen uit de directe praktijk gevraagd om ons met dit gesprek te helpen.

Dat zijn Peter van Ling, directeur corporatie Wonen Midden-Delfland, en Willem van Mierlo, directeur Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling. Samen met hen en met u proberen we voor de komende jaren meer zicht te krijgen op kansen voor woningbouw in Midden-Delfland.

De avond is in de Singelhof, Hofsingel 28 in Maasland.De avond begint om 19.30 uur, de zaal is open om 19.00 uur.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.