Nieuws

Tweede termijn OGP

De fractie OGP bedankt allereerst onze ambtenaren en het college voor de voorliggende begroting en de beantwoording van onze vragen in de eerste termijn.  Bijna alle vragen, want op één vraag is geen antwoord gegeven: Welke titel geeft het college deze begroting? Daar mag het college nu nog even over nadenken, want het antwoord zien […]

Schrijf een reactie Verder lezen →

Algemene beschouwingen OGP

Nog een half jaar en dan zijn er nieuwe verkiezingen. Zou daarom de begroting geen titel hebben? Dit college is er tot dusver steeds in geslaagd om met een sluitende begroting te komen. Het komend jaar wordt de rekening niet bij onze inwoners gelegd; de lasten stijgen niet, de dienstverlening en de voorzieningen blijven in […]

Schrijf een reactie Verder lezen →

Declaraties bestuurders Midden-Delfland transparant

In vele gemeentes, provincies en ook het landelijk bestuur is het gebruikelijk dat de declaraties van bestuurders transparant beschikbaar zijn voor de maatschappij die ze dienen. Vanuit OGP vinden wij het erg belangrijk dat ook het bestuur van Midden Delfland optimaal transparant is. Het openbaar beschikbaar maken van declaraties door burgemeester en wethouders is daarin […]

Schrijf een reactie Verder lezen →

Actie: één tegen eenzaamheid

De rijksoverheid is de afgelopen week een actie gestart: één tegen eenzaamheid. In alle kranten staan grote advertenties. In het kader van die actie organiseerde de gemeente Midden Delfland een bijeenkomst met allerlei partijen  o.a. de ouderenbond, GGD, Careyn, SWMD, om te bekijken wat er in ons gebied te doen valt aan eenzaamheid. Alle politieke […]

Reacties uitgeschakeld voor Actie: één tegen eenzaamheid Verder lezen →

Woningbouw en mogelijkheden voor eigen inwoners

Een nieuwe woonagenda, graag! Maar wel met goed inzicht in welke mogelijkheden en keuzes wij in Midden Delfland kunnen maken om woningen te realiseren voor starters, jonge gezinnen en senioren in Midden Delfland én ervoor te zorgen dat deze ook voor hen beschikbaar blijven. Goede voorbeelden bij andere gemeentes zijn er genoeg, vandaar dat we […]

Reacties uitgeschakeld voor Woningbouw en mogelijkheden voor eigen inwoners Verder lezen →

In gesprek met leden en geïnteresseerde inwoners

Afgelopen donderdag 2 september kwamen bestuur, leden en fractie in het Trefpunt in Maasland bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over de onderwerpen die voor de komende jaren belangrijk zijn voor Midden Delfland. En, omdat het meer dan een jaar geleden was dat we elkaar “live” hadden gezien, begon de avond lekker […]

Reacties uitgeschakeld voor In gesprek met leden en geïnteresseerde inwoners Verder lezen →

Uitnodiging Brainstormsessie op donderdag 2 september

Staat het nog in uw agenda? Donderdag 2 september is een belangrijke dag voor onze vereniging. Dan komen we namelijk bij elkaar om samen na te denken over ons verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode (van maart  2022 t/m maart 2026). Verkiezingen zijn altijd een mooi moment om met extra aandacht te kijken naar waar je […]

Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging Brainstormsessie op donderdag 2 september Verder lezen →

Jongerenraad

Op woensdag 9 juni kwam de jongerenraad voor het eerst bij elkaar. Wendy Renzen en ik besloten een paar maanden geleden ook in MD zo’n raad in het leven te roepen, omdat het verstandig is van jongeren te weten hoe zij denken over het leven in ons gebied. We hebben veel reclame gemaakt, maar uiteindelijk […]

Reacties uitgeschakeld voor Jongerenraad Verder lezen →

Regionale Energiestrategie 1.0

In 2030 wil Nederland de helft minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot zelfs met 95% zijn afgenomen. Deze nationale doelstelling is vastgelegd in het Klimaatakkoord.  In de Regionale Energie Strategie (RES) vertaalt de energieregio Rotterdam Den Haag de afspraken uit het Klimaatakkoord in regionale ambities en oplossingsrichtingen. De RES […]

Reacties uitgeschakeld voor Regionale Energiestrategie 1.0 Verder lezen →

OGP Groen Doen prijs voor de Oude Veiling

In de nieuwsbrief van november van 2021 verwijst de link voor de  algemene beschouwingen per abuis naar dit bericht. Klik hier voor de algemene beschouwingen van OGP als reactie op de ontwerpbegroting van 2022-2025. Excuses voor deze slordigheid. Namens de fractie heeft Ria dit jaar de OGP Groen Doen Prijs uitgereikt aan de  bewoners van de […]

Reacties uitgeschakeld voor OGP Groen Doen prijs voor de Oude Veiling Verder lezen →