Geen brede coalitie voor Midden-Delfland!?

OGP vindt het jammer dat de poging om een breed college van B&W te vormen is mislukt.

De afgelopen maanden waren voor de inwoners van onze gemeente vol onrust. De grootste onrust kwam door het besluit van de Gemeenteraad om mee te werken aan de komst van een AZC in Midden-Delfland. Hierdoor ‘viel het college’.  OGP stemde vóór en beloofde er alles aan te doen om de komst van het AZC zo goed mogelijk te laten verlopen. Vooral voor de inwoners van Den Hoorn. Nu moet een nieuw college van B&W hier mee aan de slag. Dat lukt alleen goed als zij het hierover met elkaar eens zijn, goed samenwerken en meteen krachtig aanpakken! Dat geldt ook voor de langer bestaande problemen zoals het tekort aan woningen en verandering van onze agrarische bedrijven. Steun van een grote groep is hiervoor noodzakelijk.


OGP zag grote voordelen in een samenwerking met vijf partijen (brede coalitie). De meeste burgers hebben op deze manier een stem. En belangrijke onderwerpen worden positief, actief en samen opgepakt. We zijn er met elkaar helaas niet in geslaagd om dit voor elkaar te krijgen. Ondanks de tijd en energie die we er in hebben gestopt. We kunnen niet anders zeggen dan dat het ontbreekt aan voldoende eensgezindheid, gelijkwaardigheid  en vertrouwen tussen de vijf partijen om dit proces voort te zetten. Dat is heel erg jammer, maar het is helaas niet anders.

OGP is toch nog steeds bereid en in staat om opbouwend verder te werken aan een nieuw, goed samenwerkend college. Dat college moet snel en actief werken aan nieuwe mogelijkheden voor inwoners en bedrijven in Midden-Delfland.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.