Woningen voor eigen inwoners: Maaslandse Zoom

In de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen is het stedenbouwkundigplan en het beeldkwaliteitsplan van de locatie Maaslandse Zoom vastgesteld. Voor OGP een belangrijk plan omdat dit de laatste grotere locatie is waar binnen de contouren van het dorp woningen kunnen worden gebouwd. We hebben in de vergadering dan ook benadrukt hoe belangrijk we het vinden dat vanuit het college een extra inspanning wordt gedaan om zoveel mogelijk van deze woningen beschikbaar te krijgen voor inwoners van Maasland/Midden Delfland.

Het plan voorziet in 104 woningen in verschillende woningtypen waaronder rijwoningen, appartementen en twee-onder-een-kappers. 32 woningen vallen in de categorie sociale huur/koop en 10 woningen in de categorie middel-dure koop (tot 335.000 euro). We zijn blij met het gevarieerde aanbod omdat dit naast -starters en jonge gezinnen- ook een kans biedt voor senioren die willen doorstromen naar een appartement. Daarmee komen er ook weer eengezinswoningen vrij in Maasland.

Wat ons betreft wordt voor deze woningen een zelfbewoningsplicht ingevoerd omdat wij vinden dat een huis is om in te wonen en de inwoners deel moeten uitmaken van onze gemeenschap. Een huis hoort geen beleggingsobject te zijn van een investeerder

Stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan

We zijn blij met de uitwerking van de plannen voor deze locatie. In het plan worden nu wat meer woningen gebouwd dan waar eerder van uit werd gegaan. Het gebied kent straks een brede zichtlijn die ruimte geeft voor spelen en ruimte voor het vasthouden van water bij hevige buien. De karakteristieke bomen bij de ingang van deze toekomstige wijk worden behouden en er komen goede wandelaansluitingen naar het open gebied en het achterliggende voedselbos.

Daarnaast zien we hier ook de effect zien van de parkeernormen die we onlangs hebben herzien, en die meer gedifferentieerd zijn geworden. Dankzij het aanpassen van de parkeernorm kunnen meer woningen worden gebouwd, zijn nu 14 parkeerplaatsen minder nodig én is er meer ruimte voor een groen en spelen in de wijk.

Kortom een mooi plan voor Maasland. Volgende stap is het vaststellen van het bestemmingsplan waarbij we ook weer zullen aansturen dat maximale moeite wordt gedaan om deze woningen beschikbaar te krijgen en te houden voor inwoners van Maasland en Midden-Delfland.

Meer informatie over Maaslandse Zoom is te vinden bij agendapunt acht van de raadsvergadering van februari. Hier is ook het volledige beeld- en stedenbouwkundig plan te vinden inclusief impressies.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.